Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Οι άμεσες ενισχύσεις των αγροτών από την νέα ΚΑΠ στο τραπέζι των υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε.

Οι άμεσες ενισχύσεις στο τραπέζι των υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε.

Οι άμεσες ενισχύσεις των αγροτών από την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, για το διάστημα 2014 – 2020, καθώς και η διαφάνεια στην κατανομή τους, θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης των υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε. οι οποίο θα συνεδριάσουν στις Βρυξέλλες σήμερα Δευτέρα 25 και αύριο Τρίτη 26 Φεβρουαρίου.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί υπό την προεδρία του Ιρλανδού Υπουργού Γεωργίας, Τροφίμων και Ναυτιλίας, κ. Simon Coveney, και με την συμμετοχή των Επιτρόπων Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, κας. Μαρίας Δαμανάκη, Γεωργίας και την Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Dacian Cioloş, και Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών, κ. Tonio Borg.
 
Τα αγροτικά θέματα θα εξεταστούν σήμερα Δευτέρα, ενώ η Τρίτη θα είναι αφιερωμένη στον τομέα της αλιείας και τα θέματα υγείας. Οι δημόσιες συζητήσεις και οι συνεντεύξεις Τύπου θα μεταδοθούν από βίντεο συνεχούς ροής: http://video.consilium.europa.eu
 
Αναλυτικότερα, για τις άμεσες ενισχύσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει από τον Οκτώβριο του 2011 την στήριξη του αγροτικού εισοδήματος σε μια πιο δίκαιη βάση, καλύτερα στοχευμένη και με απλούστερο τρόπο, και ιδίως με μια πιο δίκαιη κατανομή των πόρων μεταξύ των γεωργών, μεταξύ των περιφερειών και μεταξύ των κρατών μελών (αντίστοιχα εσωτερική και εξωτερική σύγκλιση ενισχύσεων) - βλ. IP/11/1181.
 
Η Ιρλανδική προεδρία έχει κυκλοφορήσει ένα έγγραφο που καθορίζει ορισμένες τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής, καθώς και νέες διατάξεις που αφορούν την εσωτερική σύγκλιση.

Σχετικά με την διαφάνεια, οι υπουργοί θα συζητήσουν την πρόταση της Επιτροπής του Σεπτεμβρίου 2012 με στόχο την εξισορρόπηση της ανάγκης για διαφάνεια με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι προηγούμενοι σχετικοί κανόνες έχουν τεθεί σε αναμονή μετά από απόφαση του 2010 από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο ακύρωσε εν μέρει τους κανόνες διαφάνειας δεδομένου ότι έθιγαν
κανόνες προστασίας δεδομένων «φυσικών προσώπων.
 
Η νέα πρόταση (βλ. IP/12/1006 ) καθορίζει τα όρια δημοσίευσης των ονομάτων των μεμονωμένων ατόμων και καλεί τα κράτη μέλη να δημοσιεύουν λεπτομερείς πληροφορίες, ιδίως σχετικά με το είδος της ενίσχυσης και την περιγραφή των μέτρων για τα οποία έχουν διατεθεί οι πόροι. Οι συζητήσεις θα διαρθρωθούν γύρω από τρεις ερωτήσεις που υπέβαλε η προεδρία οι οποίες αφορούν τους επιδιωκόμενους στόχους από την πρόταση της Επιτροπής, τα στοιχεία των δικαιούχων ενισχύσεων και τα πιθανά όρια.
 
Επίσης, στα αγροτικά ζητήματα θα συζητηθεί ένα έγγραφο της αυστριακής αντιπροσωπείας θα σχετικά με μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, προκειμένου να απεξαρτηθεί η ΕΕ από τις εισαγωγές αντίστοιχων ζωοτροφών.
 
Αλιευτικά θέματα
 
Στα ζητήματα αλιείας το Συμβούλιο θα συζητήσει το βασικό κανονισμό σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2011, ως μέρος του πακέτου των προτάσεων για μια νέα, αναθεωρημένη πολιτική αλιείας για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι υπουργοί θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε μια γενική προσέγγιση σχετικά με τα υπόλοιπα μέρη του κανονισμού, μετά τη μερική προσέγγιση που συμφωνήθηκε τον Ιούνιο του 2012 υπό τη δανική Προεδρία. Πιο συγκεκριμένα, το Συμβούλιο θα επικεντρωθεί στις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις των κρατών μελών και στην απαγόρευση των απορρίψεων που προβλέπονται στον κανονισμό.

Ο στόχος της αναθεωρημένης πολιτικής αλιείας είναι να σταματήσει η υπεραλίευση και να την κάνει βιώσιμη - περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά. Η νέα πολιτική αποσκοπεί στο:
  • Να φέρει τα αλιευτικά αποθέματα σε βιώσιμα επίπεδα με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων,
  • Να παράσχει στους πολίτες της ΕΕ σε σταθερή και μακροχρόνια βάση, ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα,
  • Να φέρει νέα ευημερία στον τομέα της αλιείας, τέλος την εξάρτηση από τις επιδοτήσεις και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την απασχόληση και την ανάπτυξη στις παράκτιες περιοχές. (Βλ. IP/11/873 )

Επίσης, η Ευρ. Επιτροπή θα ενημερώσει τους υπουργούς για τις τελευταίες εξελίξεις των εργασιών στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση του Μαρόκου για την υπογραφή ενός νέου πρωτοκόλλου στο πλαίσιο συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης.
 
Σήμανση προϊόντων βοείου κρέατος
 
Στα θέματα υγείας και προστασίας των καταναλωτών υπάρχει το θέμα με το πρόσφατο διατροφικό σκάνδαλο της ύπαρξης ακατάλληλου κρέας αλόγου σε προϊόντα βοείου κρέατος. Επ΄ αυτού η Ιρλανδική Προεδρία έχει θέσει την «ακατάλληλη επισήμανση των προϊόντων βοείου κρέατος» στην ημερήσια διάταξη. Το θέμα συζητήθηκε για πρώτη φορά στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων στις 13 Φεβρουαρίου, ακολουθούμενη από μια άτυπη υπουργική σύνοδο το βράδυ της ίδιας ημέρας, όπου συμμετείχαν τα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο από την ακατάλληλη επισήμανση των προϊόντων βοείου κρέατος, και συγκεκριμένα: Γαλλία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Επιτροπή πρότεινε ένα εντατικό πρόγραμμα παρακολούθησης το οποίο περιλαμβάνει δύο στοιχεία:
  • Εκτεταμένες δοκιμές DNA για τα προϊόντα βοείου κρέατος (που λαμβάνονται από τα ράφια) για την παρουσία του αλόγου.
  • Επαλήθευση της απουσίας της φαινυλβουταζόνης στο κρέας αλόγου σε σφαγεία ή στα σύνορα κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες.
 
Οι δοκιμές αυτές θα διεξαχθούν για τρεις μήνες με την πρώτη φάση κατά τη διάρκεια του Μαρτίου. Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης θα πρέπει να αναφέρονται στην Επιτροπή μέχρι τις 15 Απριλίου και θα δημοσιεύονται αμέσως. Ο αριθμός των δοκιμών που πρέπει να διεξάγονται σε κάθε κράτος μέλος θα είναι ανάλογος με το εμπόριο κρέατος, τον αριθμό των σφαγμένων αλόγων, καθώς και την ποσότητα του εισαγόμενου κρέατος αλόγου.
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ