Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

Συρρικνώνετε η αγορά στα ιχθυοτροφεία

Συρρίκνωση της αγοράς ιχθυοτροφών την τελευταία διετία

Πτωτικά κινήθηκε η εγχώρια αγορά ιχθυοτρόφων την τελευταία διετία (2010-2011), με την παραγωγή να καταγράφει μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 3,3%, έπειτα από οριακή αύξηση που σημειώθηκε την περίοδο 2008-2009.
Τα παραπάνω επισημαίνονται σε κλαδική μελέτη που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group, η οποία διερευνά της εξέλιξη της αγοράς ιχθυοτρόφων.

Όπως αναφέρεται, στον συγκεκριμένο κλάδο δραστηριοποιείται μικρός αριθμός επιχειρήσεων, οι περισσότερες των οποίων εντάσσονται στον παραγωγικό τομέα.
 
Συστηματικές εισαγωγές πραγματοποιούν πλέον ελάχιστες επιχειρήσεις, καθώς και ορισμένες εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας, οι οποίες εισάγουν ιχθυοτροφές αποκλειστικά για την εκτροφή των ψαριών που αναπτύσσουν στις εγκαταστάσεις τους.

«Ο κλάδος των ιχθυοτροφών χαρακτηρίζεται πλέον ως παραγωγικός, καθώς τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα καλύπτουν περίπου το 95% της συνολικής αγοράς (κατανάλωσης) τα τελευταία έτη», δήλωσε η διευθύντρια Οικονομικών - Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, Σταματίνα Παντελαίου.

Όπως είπε, η συνολική εγχώρια παραγωγή ιχθυοτροφών παρουσίασε σημαντική αύξηση την περίοδο 2005-2007, οφειλόμενη κυρίως στην είσοδο νέων εταιρειών στον παραγωγικό τομέα και στην αυξημένη ζήτηση από τις εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας σε πρώτες ύλες προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Σήμερα, οι «αμιγώς» εισαγωγικές επιχειρήσεις ιχθυοτροφών είναι ελάχιστες αριθμητικά, οι δε ποσότητες εισαγωγής έχουν μειωθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία. Η εξαγωγική δραστηριότητα είναι περιορισμένη και οι ποσότητες εξαγωγής κυμαίνονται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

Η εγχώρια κατανάλωση ιχθυοτροφών (εμπορεύσιμες ποσότητες) παρουσίασε ανοδική πορεία την περίοδο 1998-2007, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 12,1%. Έκτοτε η αγορά είναι πτωτική, καταγράφοντας μέση ετήσια μείωση 4,3% το διάστημα 2008-2011.Η πτωτική πορεία αναμενόταν να συνεχισθεί και το 2012, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ