Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

Tα κονδύλια της ΚΑΠ από τους αρχηγούς κρατών μελών «κλειδώνουν»τον Φλευάρη.


Τον Φεβρουάριο «κλειδώνουν» τα κονδύλια της ΚΑΠ από τους αρχηγούς κρατών μελών

Αφιερωμένο στον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, τον λεγόμενο και Πολυετές Δημοσιονομικό - όπου περιλαμβάνονται και τα κονδύλια με τα οποία θα χρηματοδοτηθεί η Κοινή Αγροτική Πολιτική για το ίδιο διάστημα, θα είναι το αφιερωμένο το ευρωπαϊκό συμβούλιο που προβλέπεται να διεξαχθεί στις 7 και 8 Φεβρουαρίου.
Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν από ευρωπαϊκή πηγή του περιβάλλοντος του προέδρου της ΕΕ Χέρμαν Βαν Ρόμπεϊ, σύμφωνα με την οποία ο κ. Ρόμπεϊ είναι πεπεισμένος ότι θα μπορέσει να συναφθεί μια "καλή συμφωνία".

Έπειτα από πολλές διαβουλεύσεις που είχε με τους ευρωπαίους ηγέτες τις τελευταίες εβδομάδες, ο Ρόμπεϊ πείστηκε ότι μπορεί "να συναφθεί μια καλή συμφωνία", πρόσθεσε η πηγή αυτή, η οποία εμπλέκεται στις διαπραγματεύσεις.

Ο Ρόμπεϊ δεν προβλέπει να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με νέες προτάσεις. "Το σημείο εκκίνησης θα είναι η πρόταση που συζητήθηκε κατά την σύνοδο κορυφής του Νοεμβρίου" που ήταν αφιερωμένη στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ, αλλά ο Ρόμπεϊ θα λάβει υπόψη του τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεών του για να "την βελτιώσει και να την συμπληρώσει", διαβεβαίωσε η πηγή αυτή.
 
Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με το σχέδιο του προέδρου, που παρουσιάστηκε της 13 Νοεμβρίου 2012 προτάθηκαν:
  • Διάθεση συνολικά 364.472 εκατομμυρίων, ποσόν το οποίο είναι χαμηλότερο κατά 5,7% από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 386.472 εκατομμύρια (συμπεριλαμβανόμενης της Κροατίας). Επιπλέον, προτείνεται η χρηματοδότηση του αποθεματικού επισιτιστικών κρίσεων από τον προϋπολογισμό της ΚΑΠ μέσω μείωσης των άμεσων ενισχύσεων όπου απαιτείται. Έτσι, η συνολική μείωση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής είναι -25 εκατομμύρια ευρώ (-6.4%).
  • Οι περικοπές του πρώτου πυλώνα ήταν 4.7% αλλά με ενδεχόμενη περαιτέρω μείωση κατά 1% σε περίπτωση που γινόταν πλήρης χρήση του αποθεματικού επισιτιστικών κρίσεων. Επίσης, οι περικοπές του δεύτερου πυλώνα ήταν κατά 9%.

Επίσης, η πρόταση του προέδρου εισήγαγε και νέα στοιχεία στην ΚΑΠ, τα οποία έχουν ως εξής:
  • Επίπεδο και μοντέλο αναδιανομής των άμεσων ενισχύσεων - λεπτομέρειες σύγκλισης σε όλα τα κράτη – μέλη. Διαδικασία η οποία θα εφαρμοστεί σταδιακά σε διάστημα 6 ετών από το οικονομικό έτος 2015 έως το οικονομικό έτος 2020.
  • Ανώτατο όριο στήριξης προς τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις σε εκούσια βάση για τα κράτη – μέλη.
  • Σαφώς ορισμένο πλαίσιο ευελιξίας ως προς την επιλογή των μέτρων περιβαλλοντικού προσανατολισμού για την χρηματοδότηση του 30% του ετήσιου εθνικού ανωτάτου ορίου των άμεσων ενισχύσεων.
  • Μεγαλύτερη ευελιξία στην αναδιανομή κονδυλίων μεταξύ των πυλώνων από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς όλα τα κράτη - μέλη θα μπορούν να μεταφέρουν έως και 15% από τον πρώτο πυλώνα στον δεύτερο πυλώνα και αντιστρόφως.
  • Ένα νέο αποθεματικό για την αντιμετώπιση κρίσεων στο γεωργικό τομέα, με στόχο την παροχή στήριξης σε περιπτώσεις μειζόνων κρίσεων που πλήττουν τη γεωργική παραγωγή ή τη διανομή, το οποίο μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τον πρώτο πυλώνα με συνολική μείωση των άμεσων ενισχύσεων κατά 2.8 εκατομμύρια ευρώ για όλη την περίοδο των 7 ετών.
 
Πάντως σε κάθε περίπτωση, έστω και αν συμφωνήσουν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών για το ύψος του προϋπολογισμού, θα χρειαστεί η συναίνεση του Ευρωκοινοβουλίου το οποίο μέχρι στιγμής ζητά αυξημένα αγροτικά κονδύλια.
 
Αρχή με το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων
 
Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ 2013-2020) αναμένεται να συζητηθεί, για πρώτη φορά μέσα στο 2013, στο πρώτο άτυπο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ιρλανδικής προεδρίας το οποίο διεξάγεται από χθες Κυριακή 20 Ιανουαρίου στο Δουβλίνο και θα συνεχιστεί σήμερα Δευτέρα.
 
Η Ελλάδα δίνει μια μεγάλη μάχη, προκειμένου να επιτύχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, σε πολύ δυσμενείς συνθήκες, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υφυπουργός Εξωτερικών Δ. Κούρκουλας που εκπροσωπεί τη χώρα μας στο Δουβλίνο.

«Έχει γίνει μια ουσιαστική προετοιμασία, τόσο από το υπουργείο Εξωτερικών, όσο και από το υπουργείο Ανάπτυξης αλλά και προσωπικά από τον πρωθυπουργό», τόνισε, «με σημαντικό σύμμαχο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις χώρες της Συνοχής, καθώς και τη Γαλλία και την Ιταλία στα θέματα αγροτικής πολιτικής».

Το κλίμα είναι ιδιαίτερα δυσμενές καθώς λόγω οικονομικής ύφεσης, οι χώρες - καθαροί πληρωτές επιθυμούν μείωση του πολυετούς προϋπολογισμού, ενώ οι χώρες που εντάχθηκαν με την τελευταία διεύρυνση- φτωχές ή και μεγάλες - διεκδικούν μεγαλύτερο μερίδιο.

Η Ελλάδα αντιστρέφει το επιχείρημα, λέγοντας ότι ακριβώς λόγω ύφεσης χρειάζεται ενίσχυση του προϋπολογισμού και της Πολιτικής Συνοχής ως αναπτυξιακό εργαλείο, ενώ ειδικά για τη χώρα μας, πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι συνθήκες κρίσης και η μεγάλη μείωση του εθνικού προϊόντος που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια και να μη θεωρηθεί σημείο αναφοράς για τον πλούτο της χώρας το ΑΕΠ που προηγήθηκε της κρίσης, το οποίο αποτελεί πλέον για μας «εικονική πραγματικότητα», όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κούρκουλας.

Αντικείμενο συζητήσεων θα γίνουν επίσης και οι δρομολογημένες θεσμικές αλλαγές της ΕΕ, για την ενίσχυση της ευρωζώνης και του ευρώ που προέκυψαν ως ανάγκη από την οικονομική κρίση. Ήδη έχει προχωρήσει η συζήτηση για την Τραπεζική Ένωση, που πιστεύεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους, για τα θέματα της Οικονομικής Διακυβέρνησης, ενώ έχει ξεκινήσει η ανταλλαγή θέσεων και για τη δημοκρατική νομιμοποίηση αυτών των αλλαγών, μέσω της τροποποίησης των Συνθηκών.

Οι «27» στο Δουβλίνο θα συζητήσουν ακόμη θέματα διεύρυνσης και έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις των υπουργών - με τη μορφή γεύματος - με τις υποψήφιες ή εν δυνάμει υποψήφιες προς ένταξη χώρες, που προέρχονται κυρίως από τα Δυτικά Βαλκάνια.

Η Ελλάδα, που από την 1η Ιανουαρίου μπήκε στην τριάδα των προεδριών της ΕΕ, καθώς θα αναλάβει την προεδρία το πρώτο εξάμηνο του 2014, συντονίζει τις κινήσεις της με την τρέχουσα Ιρλανδική προεδρία και με τη Λιθουανική που θα ακολουθήσει, στο πλαίσιο του προγραμματισμού των 3 εξαμήνων και προετοιμάζεται για τις δικές της προτεραιότητες.

Το γεγονός ότι το Συμβούλιο είναι άτυπο, δίνει το περιθώριο για ουσιαστικές και ανοιχτές συζητήσεις, εφόσον δεν λαμβάνονται αποφάσεις και για ενδιαφέρουσες διμερείς επαφές.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ