Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Σε διαβούλευση η αντιχαλαζιακή προστασία του ΕΛΓΑ
Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 18 Φεβρουαρίου έχει θέσει ο ΕΛΓΑ την προκήρυξη του έργου που αφορά την εφαρμογή του προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας των καλλιεργειών με εναέρια μέσα.
Η διάρκεια του έργου είναι για τις χαλαζικές περιόδους (10 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου) των ετών 2014 έως 2018 και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται σε 15.980.000 ευρώ.

Ειδικότερα, το έργο αποτελείται από τρία μέρη τα οποία αφορούν, τη μίσθωση ενός πτητικού συστήματος χαλαζικής προστασίας προϋπολογισμού 10.400.000 ευρώ και την προμήθεια ιωδιούχου αργύρου (2.740.000 ευρώ), τη μίσθωση ενός συστήματος μετεωρολογικών ραντάρ (2.600.000 ευρώ) και την προμήθεια υλικών ραδιοβόλισης (240.000 ευρώ).

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για ένα ή περισσότερα ή όλα τα μέρη. Η προσφορά, δε, είναι υποχρεωτική για το σύνολο της ποσότητας κάθε μέρους.
 
Τα σχέδια της προκήρυξης είναι διαθέσιμα στο site του ΕΛΓΑ (http://www.elga.gr/ ) όπου και δίνονται οδηγίες συμμετοχής στην εν λόγω ανοιχτή διαδικασία.
 
H υποβολή παρατηρήσεων ,σχολίων και προτάσεων μπορεί να γίνεται μέσω ταχυδρομείου, fax ή mail ( k.psichidis@elga.gr ).
 
Μετά το τέλος της δημόσιας διαβούλευσης, o ΕΛΓΑ θα προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη του Έργου.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ