Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Προγράμματα εξυγίανσης του ζωικού πληθυσμού της χώρας


Δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις υλοποίησης οκτώ προγραμμάτων σχετικά με την επιτήρηση, τον έλεγχο και την εκρίζωση νοσημάτων που στοχεύουν στην εξυγίανση του ζωικού πληθυσμού της χώρας.
Τα προγράμματα αυτά καταρτίστηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπονούνται από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ, υλοποιούνται από τις κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων και η εφαρμογή τους θα πραγματοποιηθεί εντός του 2013.

Ειδικότερα τα εν λόγω προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ, αφορούν σε:
  • Επιτήρηση, έλεγχο και εξάλειψη της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών.
  • Επιτήρηση, έλεγχο και εξάλειψη των μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών στα μικρά μηρυκαστικά.
  • Έλεγχο της βρουκέλλωσης των αγελαίων βοοειδών από το βακτήριο Βr. melitensis.
  • Έλεγχο και εκρίζωση της βρουκέλλωσης των αιγών και των προβάτων.
  • Επιτήρηση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου.
  • Επιτήρηση του ιού του Δυτικού Νείλου στα ιπποειδή και τα άγρια πτηνά.
  • Επιζωοτιολογική διερεύνηση της γρίπης των πτηνών σε εκτρεφόμενα πουλερικά και σε άγρια πτηνά.
  • Επιτήρηση της κλασικής πανώλης των χοίρων και της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα σχετικά ΦΕΚ με τις αποφάσεις:
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ