Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Δείκτες τιμών Εισροών & Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία

Δείκτες τιμών Εισροών & Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η εξέλιξη των ∆εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία, µε έτος βάσης το έτος 2005=100,0, σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

  • Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του µηνός Οκτωβρίου 2012, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2011, σηµείωσε µείωση 9,9%, έναντι µείωσης 4,7%, που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2011 προς το 2010.
  •     Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εκροών κατά το µήνα Οκτώβριο 2012, σε σύγκριση µε το δείκτη του Σεπτεµβρίου 2012, σηµείωσε αύξηση 7,3%, έναντι αύξησης 20,5% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2011.
  •     Ο µέσος σταθµικός δείκτης του δωδεκαµήνου Νοεµβρίου 2011 – Οκτωβρίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Νοεµβρίου 2010 – Οκτωβρίου 2011, παρουσίασε µείωση 4,5%, έναντι αύξησης 6,8%, που σηµειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούµενα δωδεκάµηνα.
  •     Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του µηνός Οκτωβρίου 2012, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2011, σηµείωσε αύξηση 3,5%, έναντι αύξησης 7,7%, που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2011 προς το 2010.
  •     Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Οκτώβριο 2012, σε σύγκριση µε το δείκτη του Σεπτεµβρίου 2012, σηµείωσε αύξηση 0,9%, έναντι αύξησης 0,4% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2011.
  •     Ο µέσος δείκτης του δωδεκαµήνου Νοεµβρίου 2011 – Οκτωβρίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Νοεµβρίου 2010 – Οκτωβρίου 2011, παρουσίασε αύξηση 3,2%, έναντι αύξησης 9,1%, που σηµειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούµενα δωδεκάµηνα.
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ