Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΑΓΡΙΝΟΥ
Πληρ.:            ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                                                     Ημερ:26 /11/2012
Τηλ.:    26410-59196                                                                                        Αρ. Πρωτ.:63
Fax: 26410-59196


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ


          Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΑΓΡΙΝΙΟΥ θα υλοποιήσει πρόγραμμα γεωργικής επαγγελματικής κατάρτισης, για τους Νέους Αγρότες, ενταγμένο στις Πράξεις 1, 2 και 3) «Επαγγελματική Κατάρτιση Αυτοαπασχολουμένων στον Πρωτογενή τομέα (Νέοι Γεωργοί)», Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), διάρκειας 150 ωρών μέχρι 31/12/2012 με θέματα «Αιγοπροβατοτροφία Φυτική Ελαιοκομία».
            
          Οι ενδιαφερόμενοι – υπόχρεοι εκπαίδευσης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο προγράμματος κατάρτισης ΚΟΤΡΟΤΣΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝ έως την Τρίτη27 /11/2012
         
Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο «Μητρώο Β’ Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων» του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ως εκπαιδευτικό προσωπικό στο Πρόγραμμα Κατάρτισης, θα πρέπει έως την 27/11/2012, να επικοινωνήσουν με την/τον υπεύθυνη/νο κατάρτισης και να υποβάλλουν Βιογραφικό Σημείωμα και την σχετική αίτηση με την θεματική ενότητα που επιθυμούν να διδάξουν.  
                                                                                                           Ο Υπεύθυνος Κατάρτισης

                                                                                                       ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
                                                                                                ΓΕΩΠΟΝΟΣ