Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Η έλλειψη ρευστότητας «πνίγει» τους αγρότες που δυσκολεύονται ν’ αγοράσουν ακόμη και τα λιπάσματαΗ έλλειψη ρευστότητας «πνίγει» τους αγρότες που δυσκολεύονται ν’ αγοράσουν ακόμη και τα λιπάσματα

Η δυσχερής οικονομική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας αποτυπώνεται εύγλωττα στην περίπτωση των αγροτικών εφοδίων και δη των λιπασμάτων και την αδυναμία των παραγωγών –λόγω έλλειψης ρευστότητας- να τα προμηθευτούν, θέτοντας σε κίνδυνο την παραγωγή τους και τη σοδειά τους γενικότερα.
Είναι ενδεικτικό ότι ενώ διανύουμε το δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, το εργοστάσιο λιπασμάτων της Καβάλας, το οποίο παράγει ελληνικά λιπάσματα τα οποία και προτιμούν οι αγρότες, μόλις τώρα ξεκινά να διαθέτει προϊόν στην εγχώρια αγορά, με αποτέλεσμα αρκετοί αγρότες να αναγκάζονται να σπείρουν χωρίς λίπανση.


Ανησυχία για την αγροτική παραγωγή προκαλεί, επίσης, το γεγονός ότι αρκετές επιχειρήσεις εφοδίων, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν είχαν προϊόν να «δουλέψουν» τις πωλήσεις τους. Αυτό συνέβη, γιατί το εργοστάσιο δούλευε για τις υπόλοιπες αγορές των Βαλκανίων, από αγρότες των οποίων πληρωνόταν προκαταβολή, ενώ δεν έλειψαν παραδείγματα παραγωγών που προσπάθησαν να αγοράσουν ελληνικό λίπασμα μέσω Βουλγαρίας και λοιπών χωρών της Βαλκανικής, αλλά η απάντηση που ελάμβαναν για «άμεση πληρωμή», τελικώς τους αποθάρρυνε.


Και σ΄αυτό το σημείο έρχεται πάλι στην επικαιρότητα αυτό που κατ’ επανάληψη έχει τονίσει η ΠΑΣΕΓΕΣ και δεν είναι άλλο από το εντιενόμενο πρόβλημα υποχρηματόδοσης της ελληνικής γεωργίας.


Τα στοιχεία εξάλλου είναι σαφή: Ο ρυθμός επιβράδυνσης της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις γεωργικές επιχειρήσεις, με βάση τη μεταβολή του υπολοίπου των δανείων (2011 : 2,009 δις, Ιούλιος 2012 : 1,534 δις €) καταγράφει πτώση της τάξεως του 23,6 % και πλέον, ενώ στους άλλους κλάδους της οικονομίας η ροή τραπεζικής χρηματοδότησης, στο ίδιο χρονικό διάστημα, παραμένει ευνοϊκότερη. Είναι συνεπώς σαφές ότι κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο η δυνατότητα τραπεζικής χρηματοδότησης των αγροτών και των επιχειρήσεών τους παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη.


Υποχώρηση της ζήτησης αγροτικών εφοδίων λόγω ανατιμήσεων


Τις δυσμενείς εξελίξεις στον αγροτικό τομέα και κατ’ επέκταση στον κλάδο των αγροτικών εφοδίων το 2011 καταγράφει πρόσφατη μελέτη της Hellastat ΑΕ.

Το κόστος παραγωγής για τις καλλιέργειες αυξήθηκε σημαντικά, ενώ αντιθέτως το αγροτικό εισόδημα επιδεινώνεται συνεχώς, επιβαρύνοντας την οικονομική θέση και τη ρευστότητα των αγροτών.


Η πτώση της ζήτησης ήταν ιδιαίτερα έντονη σε τομείς όπου οι τιμές εμφάνισαν έντονα ανοδικές τάσεις. Στον κλάδο των λιπασμάτων πολλά προϊόντα ανατιμήθηκαν το 2011 κατά 2 έως 5 ευρώ το σακί, ενώ άνοδος προέκυψε και στον τομέα του πολλαπλασιαστικού υλικού. Αντιθέτως, στη φυτοπροστασία επικράτησαν θετικές τάσεις, καθώς οι τιμές βασικών γεωργικών προϊόντων αυξήθηκαν λόγω ευνοϊκών διεθνών συνθηκών (χαμηλά αποθέματα και παραγωγή, υψηλή ζήτηση).


Παρά την κάμψη στις πωληθείσες ποσότητες λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής και των ανατιμήσεων, η ευρύτερη αγορά των γεωργικών εφοδίων σε όρους εσόδων τα τελευταία δύο χρόνια εμφανίζεται αυξημένη, κυρίως λόγω των σημαντικών αυξήσεων στις τιμές των λιπασμάτων.


Οι εταιρείες αγροτικών εφοδίων υφίστανται σημαντικές καθυστερήσεις στην είσπραξη των οφειλών (έως και 6 μήνες) ενώ οι επιχειρήσεις εισαγωγής αγροεφοδίων σε πολλές περιπτώσεις πληρώνουν τους προμηθευτές τοις μετρητοίς είτε προπληρώνουν τα εμπορεύματα.


Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 71 επιχειρήσεων.


Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:

-Ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του δείγματος αυξήθηκε το 2011 κατά 9,2%, στα 313,34 εκατ. ευρώ. Το 73% των εταιρειών εμφάνισαν αυξημένες πωλήσεις έναντι του 2010, με τη μέση μεταβολή ανά εταιρεία να διαμορφώνεται σε 12,6% από 5,7% για την τελευταία τριετία.

-Τα συνολικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ανήλθαν σε περίπου 30 εκατ. ευρώ (+46% από το 2010) ενώ τα προ φόρων κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 5 εκατ. ευρώ.

-Το περιθώριο μικτού κέρδους σημείωσε πτώση 1,5 μονάδας σε 18,5%. Αντιθέτως, τα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ ενισχύθηκαν σε 6,6% και 1,6% αντίστοιχα, λόγω των αυξήσεων των τιμών.

-Οι εταιρείες εισπράττουν τις απαιτήσεις τους με ιδιαίτερα αργό ρυθμό (7 μήνες) ενώ η περίοδος διακράτησης των αποθεμάτων φτάνει τους δύο μήνες. Ο εμπορικός κύκλος διαμορφώθηκε στις 46 ημέρες, λόγω του επαρκούς διαστήματος λήψης πίστωσης από τους προμηθευτές (7,5 μήνες).

-Ο δείκτης των ξένων ως προς τα ίδια κεφάλαια βελτιώθηκε οριακά σε 2,5 προς 1. - Η μέση αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων (RoE) το τελευταίο έτος αυξήθηκε από 3,9% σε 5,6%.

Αλέξανδρος Μπίκας

mpikas@paseges.gr

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ