Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

Τα δάση και οι αγελάδες για την βιομηχανία …

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20-9-2012
Τα δάση και οι αγελάδες για την βιομηχανία …

Μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση αναπτύχθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο την Τρίτη, 18/9/2012, κατά την δημόσια ακρόαση που συνεκάλεσε ο Ευρωβουλευτής κ. Κρίτων Αρσένης για τον «συνυπολογισμό της απορρόφησης αερίων του θερμοκηπίου-CO2 από τα δάση και από τις αγελάδες στην συνολική συνεισφορά κάθε κράτους στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου».
Ο κ. Λεωνίδας Πολυμενάκος (Γεν. Γραμματέας ΠΕΝΑ-Λακωνία) και ο κ. Παναγιώτης Γκιοργκίνης (Ταμίας της ΠΕΝΑ-Σέρρες) συμμετείχαν στην διαδικασία έχοντας στις «αποσκευές» τους τις θέσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:
Ο Αγρότης είναι ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ του Περιβάλλοντος, και μάλιστα στις βασικές επαγγελματικές του ενασχολήσεις περιλαμβάνεται η ενσωμάτωση ενέργειας, κυρίως από τον ήλιο, και η απορρόφηση CO2 από την ατμόσφαιρα.
Τα δάση και οι δενδρώδεις καλλιέργειες αποτελούν τράπεζες CO2, αλλά και τα λιβάδια κατακρατούν CO2, το οποίο αν συνυπολογισθεί στην συνολική λειτουργία των βοοειδών τελικώς προσφέρει θετικό αποτέλεσμα στην απορρόφηση CO2.
Όλες οι πολυετείς καλλιέργειες είναι ωφέλιμες στην απορρόφηση CO2 ακόμα και οι ετήσιες, ιδιαίτερα αν ακολουθηθούν μέθοδοι με μικρότερη, ή μη, άροση
Το σύνολο δάση, λιβάδια και βοοειδή προσφέρουν θετικά στην απορρόφηση των αερίων του θερμοκηπίου, και θα μπορούσαν αν συνεισφέρουν σε μια συνολική εθνική πολιτική, από την οποία θα μπορούσαν να ωφεληθούν όλοι και όχι μόνο η βιομηχανία. Θα ήταν μια ακόμα αδικία εις βάρος των αγροτών αν από τα δημόσια αγαθά που προσφέρουν ωφελούνται άλλοι και όχι κύρια και πρώτα από όλους οι αγρότες.
Τελικά για μια ακόμα φορά επιβάλλεται από τις εξελίξεις τα δάση, τα λιβάδια και η κτηνοτροφία, να βρίσκονται σε ενιαίο διοικητικό χώρο και μάλιστα σε ολιστική (συνολική) προσέγγιση ως ενιαίο περιβάλλον.
Η προσέγγιση LULUCF-Land Use, Land Use Change and Forestry (λουλουσιεφ- Χρήσεις γης, Αλλαγή χρήσεων γης & Δασοκομία), είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση, χωρίς να απαιτεί πρόσθετη γραφική δουλειά από τους αγρότες, καθόσον όλα τα στοιχεία βρίσκονται στις αποτυπώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στα σύγχρονα κράτη-μέλη της ΕΕ και τα αποτελέσματα μπορούν να βγαίνουν σχετικά εύκολα από τους κεντρικούς στατιστικούς πίνακες των κρατών-μελών.
Είναι ιδιαιτέρως ευτυχές ότι η βιομηχανία αναγνωρίζει τον ρόλο της γεωργίας στην κοινή αναπτυξιακή προσπάθεια του κράτους, και κάθε νοήμων άνθρωπος, ευελιστεί ότι τα οφέλη θα είναι για όλους, τόσο τους  βιομηχάνους όσο και τους αγρότες. Στο παρελθόν, όσες φορές φέρνουμε στην μνήμη μας περιπτώσεις προσέγγισης της βιομηχανίας με την γεωργία, ο μόνος ωφελημένος ήταν (στο παρελθόν) μόνο η βιομηχανία. Ίσως τώρα με την κρίση να επανεκτιμηθούν ορισμένες καταστάσεις και να αποδοθεί στην Γεωργία (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δασοκομία και τα συμπληρωματικά προς αυτά) μια σωστότερη-δικαιότερη προσέγγιση.
Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ με την ευκαιρία επισημαίνει ότι οι επενδύσεις στον αγροτικό τομέα, κατά την υλοποίηση τους, αποδίδουν σε όλους τους τομείς το 80-90% της επένδυσης, δημιουργώντας συνολική αναπτυξιακή λογική, ενώ οι επενδύσεις πχ στον τριτογενή τομέα, κατακρατούνται κυρίως μόνο στον τριτογενή τομέα. Εάν κάποιο κράτος ενδιαφέρεται για συνολική ανάπτυξη, και όχι μόνο για εξειδικευμένη παρέμβαση σε κάποιους, τότε η σωστότερη προσέγγιση είναι να επενδύει στον πρωτογενή τομέα. Τα οφέλη θα είναι για όλους.

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382