Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

Προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων στην Ε.Ε. και τρίτες χώρες

Προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων στην Ε.Ε. και τρίτες χώρες

Προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων στην Ε.Ε. και τρίτες χώρες

Εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 28 Ιουνίου, 20 προγράμματα για την προώθηση της κατανάλωσης αγροτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες, εκ των οποίων τα 5 έχουν υποβληθεί από ελληνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, κοινοπραξίες και άλλους φορείς. Ο συνολικός προϋπολογισμός των τριετών αυτών προγραμμάτων είναι 70,7 εκ. ευρώ από τα οποία η Ε.Ε. θα συνεισφέρει τα 35,9 εκ. ευρώ.
Τα επιλεγμένα προγράμματα καλύπτουν τα νωπά και μεταποιημένα φρούτα και λαχανικά, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, ΠΟΠ (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης), ΠΓΕ (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης ) και ΕΠΠΕ (Ειδικά Παραδοσιακά Προϊόντα Εγγυημένα), σπορέλαιο, κρασί και κρέας.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο του προγράμματος ενημέρωσης και προώθησης, οι υπηρεσίες της Επιτροπής έλαβαν από τα μέσα Φεβρουαρίου 2012, 41 προγράμματα με στόχο την εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες. Από αυτά, 20 προγράμματα επιλέχθηκαν μέσω μιας διαδικασίας αξιολόγησης για συγχρηματοδότηση, εκ των οποίων 17 έχουν στόχο την εσωτερική αγορά της Ε.Ε. και 3 στοχεύουν σε τρίτες χώρες. Τέσσερα από τα επιλεγμένα προγράμματα προτείνονται από περισσότερα του ενός κράτη μέλη, ενώ τα προγράμματα τρίτων χωρών αποσκοπούν στην Κίνα, στην Νορβηγία, στην Ρωσία, στην Ελβετία, στην Ουκρανία και σε αγορές της Βόρειας Αμερικής.
Όσον αφορά τα ελληνικού ενδιαφέροντος προγράμματα που εγκρίθηκαν είναι τα εξής:
  • ACAG. Προώθηση φρούτων και λαχανικών στη Γερμανία, την Τσεχία, την Πολωνία και τη Σλοβακία, σε συνεργασία με ρουμανικό φορέα. Τον πρώτο χρόνο δίνονται 1.192.674 ευρώ (596.337 από Ε.Ε.), το δεύτερο 1.099.308 ευρώ (549.654 από Ε.Ε.) και τον τρίτο 1.086.771 ευρώ (543.386 από Ε.Ε.).
  • ΕΝΟΑΒΕ (Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Βορείου Ελλάδος). Προώθηση οίνων στην Κίνα, την Ελβετία και τη Βόρειο Αμερική σε συνεργασία με βουλγάρικο φορέα. Τον πρώτο χρόνο δίνονται 755.621 ευρώ (377.811 από Ε.Ε.), το δεύτερο 958.717 ευρώ (479.359 από Ε.Ε.) και τον τρίτο 876.037 ευρώ (438.019 από Ε.Ε.).
  • Αγροτοβιομηχανικός Συνεταιρισμός Τυμπακίου. Προώθηση φρούτων και λαχανικών σε Ελλάδα, Πολωνία και Βουλγαρία. Τον πρώτο χρόνο δίνονται 1.281.680 ευρώ (640.840 από Ε.Ε.), το δεύτερο και τρίτο από 988.000 ευρώ (494.000 από Ε.Ε.).
  • Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. (Δίκτυο Ελληνικών Κονσερβοποιών Φρούτων – Κοπανός Νάουσας). Προώθηση μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών σε Ηνωμένο Βασίλειο, Τσεχία, Ουγγαρία και Πολωνία. Τον πρώτο χρόνο δίνονται 1.306.967 ευρώ (653.484 από Ε.Ε.), το δεύτερο 1.001.675 ευρώ (500.837 από Ε.Ε.) και τον τρίτο 1.083.148 ευρώ (541.574 από Ε.Ε.).
  • Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. Προώθηση ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων σε Γερμανία, Σουηδία, Φινλανδία και Τσεχία. Τον πρώτο χρόνο δίνονται 1.053.896 ευρώ (526.948 από Ε.Ε.), το δεύτερο 1.031.442 ευρώ (515.721 από Ε.Ε.) και τον τρίτο 1.067.286 ευρώ (533.643 από Ε.Ε.).
  • ΑΛ.Μ.ΜΕ. (Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων στην Κουλούρα Ημαθίας). Προώθηση φρούτων και λαχανικών σε Νορβηγία, Ρωσία και Ουκρανία. Τον πρώτο χρόνο δίνονται 1.266.000 ευρώ (633.000 από Ε.Ε.), το δεύτερο και τρίτο από 1.142.000 ευρώ (571.000 από Ε.Ε.).
ΠΗΓΗ :ΠΑΣΕΓΕΣ