Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Νέες πληρωμές ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ


Σε νέες πληρωμές ανακοίνωσε ότι προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
Πιο αναλυτικά:


Στις 21/11/2014 έγιναν οι παρακάτω πληρωμές Αγροτικής Ανάπτυξης: 1) ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 112 "ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ" με ποσό: 111.750,00€ και πλήθος : 32, 2)ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 132 "ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" με ποσό: 2.671,00 € και πλήθος: 4,3)ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 511 "ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" με ποσό: 3.029,76 € και πλήθος: 4.

Στις 20/11/2014 έγινε η παρακάτω πληρωμή Αγροτικής Ανάπτυξης: ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 121 "ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ" με ποσό: 736.370,94€ και πλήθος:20.

Στις 19/11/2014 έγιναν οι παρακάτω πληρωμές Αγροτικής Ανάπτυξης: 1) ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 214.2.1 "ΜΕΙΩΣΗ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ με ποσό:199.880,76€ και πλήθος:54, 2) ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 112 "ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ" με ποσό:113.250,00€ και πλήθος:26, 3) ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 125Α "Κατασκευή αγωγού σύνδεσης φράγματος Φανερωμένης" με ποσό:3.089,60€ και πλήθος:5.