Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Αρχές του 2015 αναμένεται η έγκριση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και αλιείαςΕντός του Νοεμβρίου αναμένεται να επανυποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα νέα προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας και Θάλασσας για την περίοδο 2014 – 2020, μετά τις απαραίτητες διορθώσεις βάσει σχολίων της Commission στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών διαπραγμάτευσης, με εκτιμώμενη ημερομηνία έγκρισης το τέλος του έτους με αρχές του 2015.
Σημειώνεται πως τα εν λόγω προγράμματα περιέχονται στην αρχιτεκτονική του νέου ΕΣΠΑ, το οποίο προβλέπει 7 τομεακά (συμπεριλαμβανομένων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα) και 13 περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, προκειμένου να διευκολύνονται οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα μεταξύ των διαφόρων αναπτυξιακών τομέων.

Εν συνόλω τα προγράμματα αυτά υποβλήθηκαν αρχικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 17.07.2014 (πλην του ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας που υπεβλήθη όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό του στις 21.10.2014).ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ