Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Οι βασικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για αγρότες - συν/σμούς


Την προγραμματική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την παραγωγική ανασυγκρότηση, την αγροτική ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της υπαίθρου παρουσίασαν το πρωί της Παρασκευής ο συντονιστής και τα μέλη της Γραμματείας του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας κκ. Νίκος Παπαδόπουλος, Βασίλης Μακατός, Θανάσης Τσαλόπουλος και Ανδρέας Αντωνόπουλος.
Στη χώρα μας παρουσιάζεται δραματική μείωση του όγκου της αγροτικής παραγωγής. Η πτωτική τάση των επενδύσεων, η μείωση του ΑΕΠ, το εκρηκτικό ύψος του δανεισμού, η ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία, οι εναρμονισμένες πρακτικές (καρτέλ) και η «Κοινή Αντιαγροτική Πολιτική» (ΚΑΠ) οδηγούν στη μείωση του αγροτικού εισοδήματος και με μαθηματική ακρίβεια σε αδυναμία επιβίωσης των αγροτικών νοικοκυριών ως αποτέλεσμα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών.
Προτείνουμε:
α) Γεωργία ήπιας μορφής, που σέβεται παραγωγό – καταναλωτή, που εξασφαλίζει απασχόληση, δίκαιη και ηθική αμοιβή στην οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση και προωθεί τις συλλογικές μορφές αυτοοργάνωσης (Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών).
β) Έμφαση στην κτηνοτροφία ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση του πληθυσμού και τη συμπληρωματική απασχόληση των κατοίκων της υπαίθρου.
γ) Παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.
δ) Αναδιάρθρωση της παραγωγής από το γενικό στο ειδικό, εξειδικευμένη σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με ζώνες παραγωγής και κίνητρα για αγροτική ανάπτυξη.
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
1. Αντιμετώπιση τώρα των καταστροφικών επιπτώσεων του καταρροϊκού πυρετού στην κτηνοτροφία
Το πρόβλημα προέκυψε από τη μη ενεργοποίηση του εθνικού σχεδίου πρόληψης καθώς και τη μη έγκαιρη αντιμετώπιση από τον κρατικό μηχανισμό, την περιφέρεια και τις υπηρεσίες.
-Διεκδικούμε την άμεση και ικανή αποζημίωση για την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου.
-Αλλαγή και απλοποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ.
2. Επιπτώσεις του ρωσικού εμπάργκο στους παραγωγούς φρούτων
Αποζημίωση της υφιστάμενης ζημίας των παραγωγών ίση με την αντικατάσταση της απώλειας του εισοδήματος.
ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
-Αλλαγή στη σχέση φυτικής – ζωικής παραγωγής με την αύξηση της δεύτερης
-Οικονομική ενίσχυση των ζωοτροφών για τη μείωση του κόστους παραγωγής
-Αύξηση της παραγωγής του αγελαδινού γάλακτος τουλάχιστον στα όρια της ποσόστωσης
-Δραστική μείωση της γραφειοκρατίας στις αδειοδοτήσεις και ηλεκτροδοτήσεις των κτηνοτροφικών μονάδων
ΓΕΩΡΓΙΑ
-Μείωση κόστους παραγωγής στην ενέργεια (πετρέλαιο, ρεύμα) και αγροεφόδια
-Χαμηλότοκος δανεισμός (μέχρι 3,5%) με χρηματοδοτικό εργαλείο ρευστότητας την Αναπτυξιακή Τράπεζα
- Δημιουργία ενδιάμεσου φορέα για την διαχείριση των “κόκκινων δανείων” ΑΣΟ & παραγωγών
-Προστασία και πάγωμα στην εκποίηση περιουσιακών στοιχείων των αγροτικών νοικοκυριών καθώς και παραγωγικών μονάδων των ΑΣΟ και δραστηριοτήτων τους
-Αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ
-Αλλαγή και επικαιροποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ και εναρμόνισή του στις σύγχρονες συνθήκες που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή
- Σοβαρά κίνητρα για τους νέους αγρότες. Οι νέοι, για να μείνουν στον τόπο τους, χρειάζονται στήριξη, με την ελάττωση του χάσματος κέντρου – περιφέρειας, με βασικό άξονα την ανόρθωση της αγροτικής οικονομίας
ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ριζική αναθεώρηση της ΚΑΠ, ώστε οι ενισχύσεις να δίνονται στη παραγωγή και το ποιοτικό προϊόν για τη στήριξη του μικρομεσαίου νοικοκυριού, με παράλληλη αύξηση των κονδυλίων της, για να ενισχύονται όσοι παράγουν
-Σύνταξη στα 60 για αγρότες και στα 55 για αγρότισσες
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Προτείνουμε το νέο συνεργατισμό με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που καταθέτουμε για διαβούλευση με κύρια χαρακτηριστικά:
-Τη δημοκρατική συμμετοχική λειτουργία και την καθιέρωση της απλής αναλογικής.
-το παραγωγικό προσανατολισμό τους
-τον πλήρη και ουσιαστικό έλεγχο από τα μέλη του συν/σμου όλης της διακίνησης των προϊόντων μέχρι να φθάσουν στα ράφια των καταστημάτων και στον τελικό καταναλωτή,
- τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας
Συγκεκριμένα : Καθοριστικό και βασικό κύτταρο ο πρωτοβάθμιος συνεταιρισμός
-ο οποίος συγκροτείται με εθελοντική συμμετοχή στα γεωγραφικά όρια (όσο το δυνατόν μεγαλύτερα) με απόφαση των μελών του και με συνεταιριστική μερίδα ικανή για την πραγματοποίηση των βασικών οικονομικών δραστηριοτήτων
- αρχή λειτουργίας ένα μέλος μία ψήφος μία μερίδα, με συνυπευθυνότητα στη διαχείριση των οικονομικών αιρετών και υπηρεσιακών
- δημιουργία θυγατρικής δημόσιας τράπεζας αγροτικής πίστης
- ειδικό φορολογικό καθεστώς και σύστημα χρηματοδοτικών-επενδυτικών κινήτρων.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ