Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

"Κόλλησε" συνεταιριστική επένδυση στο Αυγοτάραχο Μεσολογγίου


Την ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 267/30-04-2014 Απόφασης Ένταξης της πράξης «Εργαστήριο ψαράδων για την παραγωγή αυγοτάραχου (ΠΟΠ), καπνιστών και ελαφράς άλμης ψαριών λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού» προχώρησε το ΥΠΑΑΤ.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση ο δικαιούχος Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμό «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» δεν προσήλθε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 1911/29-10-2010 απόφαση (ΚΥΑ), για την υπογραφή της σύμβασης του με την ΟΤΔ Αλιείας Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ.

Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μπίκας

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ