Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της προκήρυξης των νέων γεωργών για την Θεσσαλία


Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας ανακοινώθηκαν, στις 25 Σεπτεμβρίου, οι διορθωμένοι πίνακες με τα αποτελέσματα της προκήρυξης των νέων γεωργών του 2014 με αλλαγές και στους τρεις πίνακες των εν δυνάμει, επιλαχόντων και απορριπτόμενων, για τους στους νομούς της Θεσσαλίας.
Για περισσότερα επισκεφθείτε τον σύνδεσμο:
Πίνακες με τους εν δυνάμει δικαιούχους Θεσσαλίας της προκήρυξης νέων γεωργών 2014Πίνακας με τους εν δυνάμει δικαιούχους στη Θεσσαλία ανά νομό.

Σημείωση: Στο πρώτο φύλλο εργασίας φαίνονται όλοι οι εν δυνάμει δικαιούχοι για τους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας, στα επόμενα τέσσερα φύλλα εργασίας φαίνονται οι εν δυνάμει δικαιούχοι ανά νομό και στα δύο τελευταία φύλλα φαίνονται οι επιλαχόντες και οι απορριπτόμενοι αντίστοιχα.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ