Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014

Περιορισμό στην γραφειοκρατία της νέας ΚΑΠ ζητούν οι αγροτικές οργανώσεις


Την ανησυχητική τάση από τα κράτη μέλη της Ε. Ε. να επιβάλλουν υπερβολικές διοικητικές επιβαρύνσεις ειδικά για την εφαρμογή των μέτρων «πρασινίσματος» της νέας ΚΑΠ., εν όψει των τελικών εθνικών επιλογών που πρέπει να ανακοινωθούν έως την 1η Αυγούστου 2014, διαπιστώνουν οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca.
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό, με σχετική επιστολή προς τον αρμόδιο Επίτροπο Γεωργίας Dacian Cioloş, ζητούν την συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε η γραφειοκρατία να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό σημείο.

Αναλυτικότερα, η εν λόγω επιστολή υπογράφεται από τον πρόεδρο της Copa, κ. Albert Jan Maat, και τον γεβικό Γραμματέα των δύο οργανώσεων, κ. Pekka Pesonen, και το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

«Κύριε Επίτροπε,

Οι εθνικές συζητήσεις σχετικά με τις επιλογές των διαθέσιμων πολιτικών επιλογών για τον Πυλώνα 1 φθάνουν στο τελικό τους στάδιο.

Ειδικότερα, στην περίπτωση των απαιτήσεων για το πρασίνισμα, βλέπουμε την ανησυχητική τάση οι διοικητικές επιβαρύνσεις, που προκύπτουν από την εφαρμογή των νέων κανόνων, να αποθαρρύνουν τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν την ευελιξία που τους προσφέρθηκε από τη μεταρρύθμιση.

Το υποχρεωτικό πρασίνισμα στον πρώτο πυλώνα είναι ένα εντελώς νέο στοιχείο για τους αγρότες, οι οποίοι θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις ίδιες υποχρεώσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαιτείται να εφαρμοστεί επαρκής αριθμός επιλογών για τα ίδια τα μέτρα, ο οποίος διατίθεται βάσει του πολιτικού συμβιβασμού που συμφωνήθηκε το περασμένο καλοκαίρι, προκειμένου να επιτραπεί στους ευρωπαίους γεωργούς να εφαρμόζουν το πρασίνισμα χωρίς να χρειαστεί οριστική παύση της παραγωγής. Η διατήρηση της γεωργικής παραγωγής της ΕΕ είναι πράγματι ο κοινός στόχος μεταξύ των κρατών μελών.

Οι ευρωπαίοι αγρότες δεσμεύονται να κάνουν την νέα ΚΑΠ λειτουργική, αλλά αναγνωρίζουν ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση η εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Για την άσκηση αυτή, ζητάμε από την Επιτροπή να παράσχει πλήρη υποστήριξη προς τα κράτη μέλη και τους αγρότες, έτσι ώστε η πρόσθετη γραφειοκρατία διατηρηθεί στο ελάχιστο και οι διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις να μην περιορίζονται».

Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ