Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014

Δημοσιεύθηκε το συμπληρωματικό πρόγραμμα κτηνοτροφικών ενισχύσεων 5 εκατ. ευρώΔημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εξυγίανση του ζωικού πληθυσμού με την οποία θα δοθούν 5 εκατ. ευρώ για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου της Ελλάδας.
Αναλυτικά αναφέρονται τα εξής:

Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση εγκρίνεται συμπληρωματικό πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων ύψους 5.000.000 ευρώ, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, με κοινοτική συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΚΤΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης άρθρο 2 παράγραφος 2α του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου (ΕΕL 209της 11-08-2005, σελ. 1).

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 432/20486/14-02-2014 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση προγράμματος Οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου για το έτος 2014» (Β` 345).

Διάρκεια ισχύος

1.Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεως της έως 31 Δεκεμβρίου 2014.

2. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρέχει οδηγίες σε ότι αφορά την εφαρμογή της παρούσας.

Για περισσότερα δείτε το ΦΕΚ B 1690/2014 με το πλήρες κείμενο της απόφασης: