Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2014

Χρόνια μπροστά οι κύπριοι - μοιράζουν δασική γη


Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, αναφερόμενο σε πρόσφατα δημοσιεύματα καθημερινής εφημερίδας σχετικά με τη διάθεση κρατικής δασικής και άλλης γης σε άνεργους, διευκρινίζει τα εξής:
(α). Το Υπουργείο έχει επεξεργαστεί Τροποποιητικούς Κανονισμούς για τη
διάθεση της δασικής γης και έχει ήδη εξασφαλίσει την αναγκαία έγκριση του
Υπουργικού Συμβουλίου. Οι Κανονισμοί ευρίσκονται ενώπιον της Βουλής των
Αντιπροσώπων για ψήφιση.
(β). Εν τω μεταξύ, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου έχουν καταρτίσει Σχέδιο για
την υλοποίηση της εν λόγω απόφασης της κυβέρνησης. Αμέσως μόλις
ψηφιστούν οι Κανονισμοί, το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος θα εξαγγείλει το Σχέδιο και θα καλέσει τους ενδιαφερόμενους
να υποβάλουν αιτήσεις.
(γ). Παράλληλα το Υπουργείο, στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από
την εξαγγελία της πρόθεσης της Κυβέρνησης για διάθεση γης σε ανέργους,
έχει προβεί στην ενοικίαση σημαντικής έκτασης δασικής γης σε ανέργους και
άλλους υποαπασχολούμενους γεωργούς κυρίως της ελεύθερης περιοχής
Αμμοχώστου.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ