Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014

Από την συνδεδεμένη ενίσχυση εξαρτάται το μέλλον της αιγοπροβατοτροφίαςΤα τελευταία χρόνια ο πληθυσμός των αιγοπροβάτων της Ε.Ε. συρρικνώνεται σταθερά, αντικατοπτρίζοντας τις συνεχιζόμενες ανησυχίες όσον αφορά την αποδοτικότητα του κλάδου, αλλά και λόγω της επίδρασης της εικαζόμενης αποσύνδεσης των άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ του 2003, όπως τονίζεται σε μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις προοπτικές των αγροτικών αγορών και του εισοδήματος από το 2013 έως το 2014, η οποία δόθηκε πρόσφατα στην δημοσιότητα.
Ωστόσο, σύμφωνα με την μελέτη, ο ρυθμός μείωσης επιβραδύνθηκε από το 2010 και μάλιστα η ακαθάριστη εγχώρια παραγωγή του 2013 αναμένεται να αυξηθεί, επειδή οι επί αρκετά χρόνια υψηλές τιμές απέφεραν αύξηση της κερδοφορίας.

Επίσης, σημειώνεται πως παρατηρήθηκε αύξηση των εισαγωγών το 2013, η οποία οφείλεται στην αυξημένη διαθεσιμότητα της Νέας Ζηλανδίας.

Οι εξαγωγές αιγοπρόβειου κρέατος είναι πάντα οριακές (περίπου 30.000 τόνοι το 2013), αν και σε αυξητική πορεία, ενώ έντονες εξαγωγές ζώντων ζώων πραγματοποιήθηκαν προς τη Λιβύη, την Ιορδανία και το Λίβανο (συνολικά 26.000 τόνοι το 2013).

Επιβραδύνεται η πτωτική τάση της παραγωγής

Οι προοπτικές για την παραγωγή της επόμενης δεκαετίας είναι να συνεχιστεί το ιστορικό της καθοδικής τάσης, αν και με πολύ βραδύτερο ρυθμό. Αυτή η σχετικά θετική προβολή προϋποθέτει ότι τα κράτη μέλη θα διατηρήσουν τις υφιστάμενες συνδεδεμένες ενισχύσεις για τα αιγοπρόβατα. Γεγονός που σύμφωνα με τη νέα μεταρρύθμιση της ΚΑΠ είναι ένα πιθανό σενάριο, δεδομένου ότι μπορούν να αυξηθούν οι συνδεδεμένες ενισχύσεις στο πλαίσιό της.

Οι εισαγωγές αναμένεται να αυξηθούν οριακά προς το 2023, αλλά θα παραμείνουν αρκετά κάτω από τα επίπεδα των ποσοστώσεων. Παρά τις προβλέψεις αύξησης της παραγωγής της Νέας Ζηλανδίας και της Αυστραλίας δεν αναμένεται να καλυφθούν οι ποσοστώσεις τους, λόγω της αυξανόμενης διάθεσης σε αγορές τρίτων χωρών.

Στην μελέτη σημειώνεται, επίσης, πως η κατανάλωση πρόβειου κρέατος στην Ε.Ε. είναι μικρότερη από οποιοδήποτε άλλο κρέας, αντιπροσωπεύοντας μόνο το 2,7% της συνολικής κατανάλωσης κρέατος. Ως αποτέλεσμα της μικρής προσφοράς στην αγορά της ΕΕ η κατανάλωση πρόβειου κρέατος θα παραμείνει πιθανότατα υπό πίεση και ενδέχεται να μειωθεί περαιτέρω.


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ