Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014

Μειώθηκαν οι εκμεταλλεύσεις με οπωροφόρα


Μειώσεις σε όλα τα είδη των οπωροφόρων καλλιεργειών παρατηρούνται σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας που έδωσε στην δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στην οποία αποτυπώνονται τα στοιχεία των εκμεταλλεύσεων του 2012.
Όπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση, η έρευνα οπωροφόρων δένδρων διενεργείται κάθε πέντε χρόνια με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 1337/2011 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που αντικατέστησε τον Κανονισμό 357/79 και την Οδηγία 2001/109/ΕΚ του Συμβουλίου. Η προηγούμενη έρευνα είχε έτος αναφοράς το 2007. Επειδή η έρευνα οπωροφόρων δένδρων έτους 2012 βασίστηκε στο ενημερωμένο Μητρώο Εκμεταλλεύσεων που προέκυψε από την επεξεργασία των στοιχείων της Απογραφής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας έτους 2009, τα στοιχεία των δύο ετών (2007, 2012) δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα. Για τον λόγο αυτό στο παρόν δελτίο γίνεται σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων της έρευνας οπωροφόρων έτους 2012 και των αντίστοιχων αποτελεσμάτων της Απογραφής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας έτους 2009.

Αναλυτικότερα, οι μεταβολές που παρατηρούνται στις εκμεταλλεύσεις και τις εκτάσεις, όπως προκύπτει από την έρευνα οπωροφόρων δένδρων έτους 2012, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία από την Απογραφή Γεωργίας και Κτηνοτροφίας έτους 2009, είναι οι ακόλουθες:

Αριθμός εκμεταλλεύσεων

Μείωση των εκμεταλλεύσεων με μηλιές κατά 1,46% το 2012 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με μηλιές ήταν 12.885 το 2009 και 12.697 το 2012.

Μείωση των εκμεταλλεύσεων με αχλαδιές κατά 1,57% το 2012 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με αχλαδιές ήταν 8.100 το 2009 και 7.973 το 2012.

Μείωση των εκμεταλλεύσεων με ροδακινιές κατά 2,53% το 2012 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με ροδακινιές ήταν 21.084 το 2009 και 20.550 το 2012.

Μείωση των εκμεταλλεύσεων με βερικοκιές κατά 2,81% το 2012 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με βερικοκιές ήταν 8.604 το 2009 και 8.362 το 2012.

Μείωση των εκμεταλλεύσεων με κερασιές κατά 0,96% το 2012 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με κερασιές ήταν 15.309 το 2009 και 15.162 το 2012.
Μείωση των εκμεταλλεύσεων με πορτοκαλιές κατά 2,14% το 2012 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με πορτοκαλιές ήταν 55.162 το 2009 και 53.982 το 2012.

Μείωση των εκμεταλλεύσεων με λεμονιές κατά 1,14% το 2012 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με λεμονιές ήταν 22.986 το 2009 και 22.724 το 2012.

Μείωση των εκμεταλλεύσεων με μανταρινιές κατά 1,91% το 2012 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με μανταρινιές ήταν 17.402 το 2009 και 17.070 το 2012.

Εκτάσεις

Μείωση των εκτάσεων με μηλιές κατά 13,66% το 2012 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις με μηλιές ήταν 100.803,8 στρέμματα το 2009 και 87.036 στρέμματα το 2012.

Μείωση των εκτάσεων με αχλαδιές κατά 10,87% το 2012 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις με αχλαδιές ήταν 36.031,5 στρέμματα το 2009 και 32.114 στρέμματα το 2012.

Μείωση των εκτάσεων με ροδακινιές κατά 6,63% το 2012 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις με ροδακινιές ήταν 345.172,1 στρέμματα το 2009 και 322.297 στρέμματα το 2012.

Μείωση των εκτάσεων με βερικοκιές κατά 6,73% το 2012 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις με βερικοκιές ήταν 50.086,3 στρέμματα το 2009 και 46.713 στρέμματα το 2012.

Μείωση των εκτάσεων με κερασιές κατά 4,96% το 2012 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις με κερασιές ήταν 116.058,6 στρέμματα το 2009 και 110.300 στρέμματα το 2012.

Μείωση των εκτάσεων με πορτοκαλιές κατά 13,70% το 2012 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις με πορτοκαλιές ήταν 313.047,1 στρέμματα το 2009 και 270.165 στρέμματα το 2012.
Μείωση των εκτάσεων με λεμονιές κατά 15,13% το 2012 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις με λεμονιές ήταν 43.340,0 στρέμματα το 2009 και 36.784 στρέμματα το 2012.

Μείωση των εκτάσεων με μανταρινιές κατά 13,57% το 2012 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις με μανταρινιές ήταν 66.867,7 στρέμματα το 2009 και 57.794 στρέμματα το 2012.


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ