Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014

Δεκτό επί της αρχής το νομοσχέδιο για τις άδειες κτηνοτροφικών και άλλων εγκαταστάσεωνΜε τον υπουργό Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, να τονίζει τα βασικά σημεία – «κλειδιά» που θα σηματοδοτήσουν την αλλαγή στην εικόνα της επιχειρηματικότητας στη χώρα, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ) επί της αρχής του, στις 30 Απριλίου, από την Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής το σχέδιο νόμου για την «απλούστευση της διαδικασίας άσκησης οικονομικής δραστηριότητας».
Ο κ. Χατζηδάκης αφού ενημέρωσε ότι υπάρχει προοπτική βελτιώσεων με βάση τις προτάσεις των κομμάτων, μεταξύ άλλων, επισήμανε ότι με τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία μετατίθενται οι έλεγχοι για την έκδοση άδειας μιας επιχείρησης από το στάδιο πριν από την αδειοδότηση στο στάδιο κατά τη λειτουργία, ώστε να μην υπάρχουν πλέον γραφειοκρατικά εμπόδια. Όπως είπε ο υπουργός, έτσι δίνεται και η δυνατότητα ασφαλέστερους ελέγχου, καθώς ο έλεγχος θα γίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης και θα στηρίζεται σε πρότυπα και προδιαγραφές. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα διεξαγωγής ελέγχου και από πιστοποιημένους φορείς, όχι μόνο από τη δημόσια διοίκηση, ενώ δίνει τη δυνατότητα προαδειοδότησης για τα επιχειρηματικά πάρκα έτσι ώστε για τις επιχειρήσεις που θα εγκαθίστανται εκεί να μην απαιτείται αδειοδότηση.

Επιπλέον, το νομοσχέδιο εισάγει το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης των αδειοδοτήσεων και των ελέγχων, ένα κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο, στο οποίο θα υποβάλλονται οι αιτήσεις αφενός, αφετέρου θα μπορεί να έχει κανείς γενική εποπτεία σε σχέση με τις άδειες που δίνονται.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι η αδειοδότηση των επιχειρήσεων με ένα σύστημα αυτοσυμόρφωσης, η θέσπιση αντικειμενικών προτύπων και προδιαγραφών, η μετάθεση των ελέγχων από το στάδιο πριν την ίδρυση στο στάδιο μετά την λειτουργία της επιχείρησης. Επίσης θα γίνεται πιστοποίηση και από ιδιωτικούς φορείς για όποιον το επιθυμεί και δημιουργείται κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα για όλες τις αδειοδοτήσεις όπου θα γίνεται η αίτηση και θα είναι και μητρώο για όλες τις αδειοδοτήσεις.

Υπάρχουν 12 πεδία εφαρμογής: έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών, υδραυλικά έργα, λιμενικά έργα, συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, εξορυκτικές δραστηριότητες, τουριστικές και πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, υδατοκαλλιέργειες, βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών και ειδικά έργα και δραστηριότητες.

Εξαιρούνται επιμέρους κατηγορίες που απαιτούν ειδικά καθεστώτα αδειοδότησης όπως οι ΑΠΕ και οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Η υλοποίηση του σχεδίου, όπως έχει πει ο υπουργός θα παρακολουθείται από ομάδα παρακολούθησης την οποία θα στελεχώσουν ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας Γιώργος Στεργίου, ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Γραφείου του Πρωθυπουργού Δημήτρης Πτωχός, ο οικονομολόγος Αιμίλιος Στασινάκης εκπροσωπώντας τον υπουργό Ανάπτυξης και στελέχη των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργείων και θα συμμετάσχει ενεργά και η Παγκόσμια Τράπεζα η οποία θα αναλάβει ρόλο project manager και θα παρέχει τεχνική υποστήριξη όπως και η Ομάδα Δράσης.ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ