Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

ΕΛΓΑ :Συνεχίζεται το πρόγραμμα της προστασίας των καλλιεργειών

elga


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ


 29/05/2014 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με αφορμή ανακοινώσεις φορέων και δημοσιεύματα σχετικά με την υλοποίηση εκ μέρους του ΕΛΓΑ του προγράμματος της προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι με εναέρια μέσα, διευκρινίζονται τα εξής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ έχει αποφασίσει τη συνέχιση του προγράμματος και για την επόμενη πενταετία με συνολικό κόστος περίπου 17 εκατ. ευρώ.
Ο σχετικός διεθνής διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί. Η σύμβαση είναι έτοιμη και έχει αποσταλεί από τις 14 Μαΐου 2014 στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο αφού έτσι προβλέπεται από το Νόμο για συμβάσεις μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος για λόγους διαφάνειας, τήρησης της νομιμότητας και χρηστής διαχείρισης των δημόσιων πόρων.
Η σύμβαση θα υπογραφεί αμέσως μετά τον αναγκαίο έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η ηγεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει ενημερωθεί από τη Διοίκηση του ΕΛΓΑ για την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης της διαδικασίας