Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών και όσοι δεν έχουν πάει ακόμα φαντάροι

Τη δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών έχουν και όσοι νέοι αγρότες δεν έχουν ακόμα εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με τη διευκρινιστική εγκύκλιο του Ειδικού Γραμματέα του υπουργείου Δημήτρη Ιατρίδη, με τις 141 ερωταπαντήσεις για το πρόγραμμα.
Πιο αναλυτικά, στην ερώτηση 18 σχετικά με το ζήτημα της στράτευσης, το υπουργείο διευκρινίζει τα εξής: «Δεν τίθεται θέμα επιλεξιμότητας (δεν εξετάζεται) καθώς δεν προβλέπεται από την ΚΥΑ ως προϋπόθεση. Ωστόσο ο νέος γεωργός οφείλει να γνωρίζει ότι η εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας δεν αποτελεί λόγο ανωτέρας βίας και δεν μπορεί να διακόψει τη λειτουργία της γεωργικής του εκμετάλλευσης».
Βρείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο με τις Απαντήσεις σε ερωτήματα για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών.pdf
    ΠΗΓΗ: agronews.gr