Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Έκκληση για το μέλλον του τομέα των οπωροκηπευτικών από το Ευρωκοινοβούλιο


Στις 10 Μαρτίου καλείται να εγκρίνει η ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου μη νομοθετικό ψήφισμα, με το οποίο ζητείται η έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων που απειλούν με συρρίκνωση των τομέα των οπωροκηπευτικών της Ε.Ε.
Όπως τονίζεται, στις μέρες μας οι καλλιεργητές λειτουργούν σε ένα πλαίσιο μειούμενης κερδοφορίας και κλιμακούμενου κόστους παραγωγής, με αποτέλεσμα πολλοί να εγκαταλείπουν τον τομέα.

Πρόκειται για ψήφισμα που συνέταξε η ευρωβουλευτής Anthea McIntyre, από το Ηνωμένο Βασίλειο, (Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές) και υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Γεωργίας στις 22 Ιανουαρίου. Αρχικά είχε προγραμματιστεί να συζητηθεί στην συνεδρίαση της Δευτέρας 24 Φεβρουαρίου, αλλά στην συνέχεια μετατέθηκε για την πρώτη ολομέλεια του Μαρτίου.

Στο εν λόγω σχέδιο ψηφίσματος με τίτλο «σχετικά με το μέλλον του τομέα της καλλιέργειας κηπευτικών στην Ευρώπη – στρατηγικές ανάπτυξης» επισημαίνεται πως προκειμένου να «ξεκλειδωθεί» το μεγάλο δυναμικό των οπωροκηπευτικών της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποστηρίξουν καλύτερα τους εξαγωγείς οπωροκηπευτικών, να ενθαρρύνουν το σχηματισμό Οργανώσεων Παραγωγών, να προωθήσουν την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών εντός της ΕΕ και να αντιμετωπίσουν τις αθέμιτες πρακτικές συναλλαγών στην εσωτερική αγορά.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης ολοκληρωμένες στρατηγικές για την καταπολέμηση των παρασίτων και ανάλογη νομοθεσία για τους σπόρους.

Ο σημερινός τομέας των οπωροκηπευτικών της ΕΕ, ο οποίος περιλαμβάνει παραγωγές φρούτων, λαχανικών, πατατών, σαλατικών, βοτάνων και καλλωπιστικών φυτών, θα πρέπει να τύχει καλύτερης προώθησης εντός της ΕΕ - για παράδειγμα, μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων όπως η κατανάλωση φρούτων στα σχολεία, ή τα προγράμματα «καλλιέργησε την δική σου πατάτα» και «μαγείρεψε την δική σου πατάτα» του Ηνωμένου Βασιλείου - αλλά και στο εξωτερικό, αναφέρει το ψήφισμα.

Αξιοποίηση στο έπακρο της νέας ΚΑΠ

Για καλύτερη ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια αγορά, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να κάνουν πλήρη χρήση των μέτρων που κατοχυρώνονται στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Οι νέοι κανόνες για τις Ομάδες Παραγωγών, οι οποίοι θα πρέπει να ενθαρρυνθούν σε εθελοντική και χωρίς διακρίσεις βάση, θα μπορούσαν να βοηθήσουν να αυξηθεί ο προσανατολισμός των παραγωγών στην αγορά, να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους και να βελτιωθεί το μάρκετινγκ και η ποιότητας των προϊόντων, αναφέρει το ψήφισμα .

Τα σημερινά μέσα διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ που επηρεάζουν ικανό αριθμό κρατών μελών θα πρέπει να είναι ανοικτά για όλους τους παραγωγούς οπωροκηπευτικών, ανεξάρτητα από το αν είναι ή δεν είναι μέλος Οργάνωσης Παραγωγών, επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές.

Αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών

Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε ολόκληρη την ΕΕ υπονομεύουν τις επιχειρήσεις κηπευτικών και μειώνουν την προθυμία των παραγωγών να προχωρήσουν σε επενδύσεις, αναφέρει το ψήφισμα.

Για την βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας της αγοράς, η Επιτροπή Γεωργίας, ζητά την εφαρμογή των κωδίκων συμπεριφοράς που συμφωνήθηκαν από όλους τους φορείς της εφοδιαστικής αλυσίδας και υποστηρίζονται από το νομοθετικό πλαίσιο για την παρακολούθηση της άσκηση του εμπορίου.

Καλύτερος έλεγχος για επιβλαβείς οργανισμούς

Οι ευρωβουλευτές καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών και να στηρίξουν την έρευνα και ανάπτυξη μη χημικών εναλλακτικών λύσεων κατά των επιβλαβών οργανισμών, όπως οι φυσικοί θηρευτές και τα παράσιτα.

Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων στρατηγικών κατά των επιβλαβών οργανισμών, των ασθενειών και των ζιζανίων θα πρέπει να επωφεληθεί από το σύνολο της διαθέσιμης χρηματοδότησης από την ΕΕ, λένε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει επίσης να επανεξετάσει τις τρέχουσες ρυθμίσεις για την αμοιβαία αναγνώριση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τη μείωση της γραφειοκρατίας με στόχο τον εξορθολογισμό της εφαρμογής τους, αναφέρει το ψήφισμα

Επίσης, η Επιτροπή Γεωργίας πιστεύει πως οι τρέχοντες περιορισμοί στην χρήση ορισμένων νεονικοτινοειδών πρέπει να επαναξιολογηθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει πάντα να ελέγχει τα νέα επιστημονικά στοιχεία σε αυτόν τον τομέα και να δίνει τη δέουσα προσοχή στις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις των περιορισμών όσον αφορά την τοποθεσία, τον τύπο και τον χρόνο χρήσης, πριν τα θέσει σε ισχύ, λένε οι ευρωβουλευτές.

Ανάλογοι κανόνες εμπορίας σπόρων

Η νομοθετική δέσμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το αναπαραγωγικό υλικό των φυτών (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων) θα μπορούσε να έχει δυσανάλογες επιπτώσεις για τον τομέα, ιδίως στα καλλωπιστικά φυτά και στα φρούτα, λένε οι ευρωβουλευτές.

Επίσης, τονίζουν ότι οι νομοθετικές αλλαγές στον τομέα δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο τις παραδοσιακές ποικιλίες, αλλά να συμβάλουν στη γενετική ποικιλότητα και στον μακροπρόθεσμο στόχο της διασφάλισης της επισιτιστικής ασφάλειας.

Αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων

Περίπου το ένα τρίτο και μισό των βρώσιμων οπωροκηπευτικών πηγαίνει χαμένο λόγω της εμφάνισής τους, σημειώνουν οι ευρωβουλευτές με ανησυχία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Γεωργίας ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει επειγόντως τις δυνατότητες εμπορίας των αντίστοιχων προϊόντων, ιδιαίτερα στις τοπικές και περιφερειακές αγορές..

Επιπλέον, τα σούπερ μάρκετ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις έρευνες αγοράς οι οποίες δείχνουν ότι αυξανόμενος αριθμός καταναλωτών δηλώνουν πως δεν ενοχλούνται από την εμφάνιση των οπωροκηπευτικών και δηλώνουν ευτυχής να τα αγοράσουν όταν είναι καλής ποιότητας, ιδιαίτερα όταν είναι και φθηνότερα, λένε οι ευρωβουλευτές.
 
Το προφίλ του τομέα

Ο τομέας των οπωροκηπευτικών της ΕΕ περιλαμβάνει την καλλιέργεια φρούτων, λαχανικών, πατάτας, σαλατικών, βοτάνων και καλλωπιστικών φυτών, επίσης φυτώρια, κηπουρική θάμνων, υπηρεσίες κηπουρικής, κηπουρική κοιμητηρίων, λιανοπωλητές εργαλείων και εξαρτημάτων κηπουρικής, καταστήματα κηπευτικών προϊόντων, ανθοπωλεία και την αρχιτεκτονική κήπων και τοπίων.

Ο τομέας των φρούτων και λαχανικών, αξίζει περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια €, αντιστοιχεί στο 18 % της συνολικής αξίας της γεωργικής παραγωγής στην ΕΕ, με εκτιμώμενο κύκλο εργασιών περισσότεροι από 120 δισεκατομμύρια € και περίπου 550.000 εργαζόμενους.
 
Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός λουλουδιών στον κόσμο, βολβών και γλαστρών με φυτά (44% της παγκόσμιας παραγωγής). Ο διακοσμητικός τομέας έχει εκτιμώμενο κύκλο εργασιών ύψους20 δις €  στην παραγωγή, 28 δις € στο χονδρικό εμπόριο και 38 δισεκατομμύρια € στο λιανικό εμπόριο. Απασχολεί περίπου 650.000 άτομα.ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ