Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Οι αγροτικές οργανώσεις καταγγέλλουν την επιβολή νέων τελών

Σοβαρές ανησυχίες εξέφρασαν οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου, στις 21 Φεβρουαρίου, να επιβληθεί τέλος στους αγρότες και στους αγροτικούς συνεταιρισμούς για το κόστος των ελέγχων που θα διενεργούνται από τις αρχές σύμφωνα με το νέο σχεδίου νομοθεσίας της Ε.Ε. σχετικά με τους επίσημους ελέγχους στους τομείς της καλής μεταχείρισης των ζώων, της υγεία των ζώων, των φυτών, των τροφίμων και των ζωοτροφών.
Μιλώντας επί του θέματος, ο Γενικός Γραμματέας των δύο οργανώσεων, κ. Pekka Pesonen προειδοποίησε πως κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο και τόνισε «Οι ευρωπαίοι αγρότες και οι συνεταιρισμοί τους είναι ήδη αντιμέτωποι με αυξανόμενες προκλήσεις, όπως το υψηλό κόστος των εισροών, τα υψηλά πρότυπα παραγωγής, οι δαπανηροί κανονισμοί και υποχρεώσεις. Θα πρέπει να συμμορφώνονται με ένα μεγάλο αριθμό απαιτήσεων στο πλαίσιο των λεγόμενων κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, οι οποίες δεν έχουν αναγνωριστεί στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι οι αγρότες και οι γεωργικοί συνεταιρισμοί θα πρέπει να φέρουν το πρόσθετο βάρος της αύξησης του τέλους.
Συνεχίζοντας ανέφερε «Πραγματικά δεν έχει νόημα να στείλετε τα τιμολόγια στα εκατομμύρια των αγροτών για κάθε επιθεώρηση και επίσημο έλεγχο που πραγματοποιείνται . Φοβόμαστε ότι αυτό θα κόστιζε περισσότερο στις διοικητικές αρχές από την παροχή κάθε πραγματική απόδοσης. Επιπλέον, το πρόσθετο κόστος της αμοιβής δεν μπορεί να περάσει στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, έτσι ώστε οι αγρότες, των οποίων τα εισοδήματα είναι ήδη στο μισό του μέσου όρου του επιπέδου των υπολοίπων ευρωπαϊκών εισοδημάτων, πρέπει να φέρουν το πλήρες βάρος του. Και ήδη πληρώνουν αρκετά για ελέγχους».
Οι Copa - Cogeca καλούν συνεπώς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διασφαλίσουν ότι τα τέλη αυτά δεν θα επιβάλλονται στους αγρότες και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.
Οι Copa - Cogeca ζητούν αποτελεσματικούς ελέγχους με βάση τον κίνδυνο και εκφράζουν επίσης την ανησυχία ότι έχει μειωθεί ο αριθμός των περιοχών που καλύπτονται από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος σημαίνει ότι το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό, όπως οι σπόροι και είδη εισαγόμενα στην ΕΕ (τα λεγόμενα χωροκατακτητικά ξένα είδη), τα οποία τόσο καλά αναφέρονται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν καλύπτονται. Αυτό θα απειλήσει το στόχο της ΕΕ για τη διασφάλιση υγιών καλλιεργειών και φυτών και μια ασφαλή διατροφική αλυσίδα. Οι Copa - Cogeca ζητούσαν ανέκαθεν να αξιοποιηθεί το υφιστάμενο σύστημα ελέγχων και να εξασφαλιστεί ότι θα έχουμε ένα συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο εφαρμογής τους σε όλα τα κράτη μέλη» .
Οι Copa - Cogeca χαιρετίζουν, ωστόσο, την καλή πρόοδο που σημειώθηκε από τους ευρωβουλευτές για να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν πιο εναρμονισμένοι και διαφανείς κανόνες για τους ελέγχους. Ειδικότερα, η αναγνώριση των ιδιωτικών συστημάτων διασφάλισης που είναι ήδη σε ισχύ και έχουν πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο φορέα. Αυτό θα βοηθήσει στην περαιτέρω απλούστευση των επίσημων ελέγχων, καθώς και την αποφυγή διπλών ελέγχων.


ΠΗΓΗ :ΠΑΣΕΓΕΣ