Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Πώς θα φορολογηθούν οι "φωτοβολταϊκοί" αγρότες

Ξεχωριστά από το εισόδημα που προέρχεται από τη γεωργική εκμετάλλευση θα φορολογείται το ποσό που λαμβάνουν οι αγρότες από φωτοβολταϊκά μέχρι τα 100 KW. Παράλληλα, το ίδιο θα ισχύσει και για τα εισοδήματα που προέρχονται από τη λειτουργία αγροτουριστικής μονάδας.
Εκτός αυτού, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα οι αλιείς και οι σπογγαλιείς που εκμεταλλεύονται σκάφη έως 12 μέτρα δεν απαιτείται να τηρούν λογιστικά βιβλία.


Σύμφωνα με την εγκύκλιο Θεοχάρη, οι αγρότες που παράλληλα με την αγροτική τους εκμετάλλευση ασχολούνται και με τη διαχείριση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έως 100 KW και τη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων, για την ένταξή τους, από την 1.1.2014, σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, για τη δραστηριότητα της αγροτικής εκμετάλλευσης, θα κριθούν αυτοτελώς.


Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η απόφαση ΠΟΛ.1320/1998 σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις παράκτιας αλιείας και σπογγαλιείας, οι οποίες εκμεταλλεύονται σκάφη μήκους μέχρι 12 μέτρων, απαλλάσσονται για τη δραστηριότητά τους αυτή από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, εξακολουθεί να ισχύει.


Παράδειγμα 1:
Αγρότης, ο οποίος παράλληλα με την αγροτική του εκμετάλλευση ασχολείται και με τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, για την οποία τηρεί βιβλία εσόδων – εξόδων, κατά τη χρήση 2013 πραγματοποίησε ακαθάριστα έσοδα από την αγροτική του εκμετάλλευση 9.500 ευρώ και έλαβε δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης 3.500 ευρώ. Από την 1.1.2014 θα συνεχίσει να τηρεί βιβλία μόνο για τη δραστηριότητα της διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ δεν υποχρεούται να τηρήσει βιβλία για την αγροτική του εκμετάλλευση.


Παράδειγμα 2:
Αγρότης, ο οποίος παράλληλα με την αγροτική του εκμετάλλευση εκμεταλλεύεται και ένα σκάφος παράκτιας αλιείας μήκους 8 μέτρων, ο οποίος, κατά τη χρήση 2013, πραγματοποίησε από την άσκηση της δραστηριότητας της αγροτικής εκμετάλλευσης ακαθάριστα έσοδα 7.500 ευρώ και έλαβε δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης 5.500 ευρώ, από 1.1.2014, θα τηρήσει βιβλία μόνο για την αγροτική του εκμετάλλευση, δεδομένου ότι για την εκμετάλλευση του σκάφους απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1320/1998.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ