Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Τα νέα φορολογικά μέτρα για την διακίνηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων


Νέες φορολογικές ρυθμίσεις ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την τη διακίνηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων.
Σύμφωνα με ενημέρωση του Συνδέσμου Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών προς τα μέλη του, αυτές έχουν ως εξής:
 
1) με το νόμο 4172/2013 (άρθρο 23 παρ. β) από 1/1/2014,προκειμένου να εκπίπτει κάθε είδους δαπάνη από τα λογιστικά βιβλία μας, που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών, αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ , ανεξαρτήτως του αν εξοφλείται τμηματικά ή ολικά, πρέπει να γίνεται χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής δηλαδή είτε επιταγή είτε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό είτε πιστωτική κάρτα. Σε διαφορετική περίπτωση , δεν θα είναι εκπιπτόμενες οι δαπάνες αυτές από τα λογιστικά βιβλία μας και θα προστίθενται στα κέρδη μας.
 
2) Με τον νόμο 4223/31-12-13 επήλθαν αλλαγές στον Κ.Φ.Α.Σ και ισχύουν πλέον τα εξής από 1-1-2014:
 
Α) Κατάργηση του Θεωρημένου Δελτίου Αποστολής και αντικατάσταση του από το Δικαιολογητικό έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, του οποίου το περιεχόμενο είναι όπως του απλού Τιμολογίου Πώλησης ή αθεώρητου Δελτίου Αποστολής, στο οποίο πρέπει να αναγράφονται όλα τα στοιχεία πλην της τιμής μονάδας, της αξίας και του Φ.Π.Α. Δηλαδή μπορείτε με αθεώρητα Δελτία Αποστολής να αποστείλετε οπουδήποτε τα εμπορεύματα σας και μετέπειτα να εκδώσετε Τιμολόγιο Πώλησης.
 
Για όσους εξέδιδαν Τ-ΔΑ, μηχανογραφικά από φορολογικό μηχανισμό, δεν χρειάζεται να αναφέρεται πλέον το Δελτίο Αποστολής, εφόσον καταργήθηκε και εκδίδεται μόνο Τιμολόγιο Πώλησης, το οποίο καλύπτει και την πώληση και την διακίνηση. Αυτό σημαίνει ότι εκδίδοντας μόνο Τιμολόγιο Πώλησης δεν χρειάζεται να εκδώσετε Δικαιολογητικό έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων ή αθεώρητο Δελτίο Αποστολής.
 
Β) Πλήρης κατάργηση θεώρησης Βιβλίων και Στοιχείων.
 
Γ)Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1281/30-12-2013, οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α που είχαν ακαθάριστα έσοδα πάνω από 10.000,00 ευρώ την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο και εισέπραξαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης άνω των 5000,00 ευρώ είτε χωριστά είτε σωρευτικά, υποχρεούται πλέον να τηρούν βιβλία τουλάχιστον Β κατηγορίας (απλογραφικά) και να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.
 
Αυτό σημαίνει ότι οι αγρότες που πληρούν ένα από τα δύο ανωτέρω κριτήρια, πρέπει να τηρούν Βιβλία και Στοιχεία δηλ. να εκδίδουν Τιμολόγια, να υποβάλλουν Δηλώσεις Φ.Π.Α κ.τ.λ.
 
Τέλος, όσον αφορά την χρήση του 2013 , για τα προϊόντα που απέστειλαν οι παραγωγοί σε εμπόρους, ισχύει το παλαιό καθεστώς
 
Επιπλέον σημειώνεται ότι έχει χορηγηθεί προφορικά, προθεσμία τριών μηνών για τη προσαρμογή στο νέο φορολογικό καθεστώς.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ