Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Εν αναμονή της ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων συνεχίζεται συζήτηση του αγροτικού πολυνομοσχεδίου

 
Σήμερα, Δευτέρα 27 Ιανουαρίου, στις 6 μ.μ. θα συνεχιστεί η συζήτηση επί του σχεδίου νόμου: «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», εν αναμονή και της κατάθεσης τροπολογίας με ρυθμίσεις των ενυπόθηκων δανείων των αγροτών προς την ΑΤΕ.
Όπως διαβεβαίωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Α. Τσαυτάρης, στην ολομέλεια της Πέμπτης 23 Ιανουαρίου, θα ρυθμιστεί η εκκρεμότητα για τα ληξιπρόθεσμα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των αγροτών στην ΑΤΕ, κάνοντας δεκτά, όπως είπε, σχετικά αιτήματα βουλευτών.

Η νέα ρύθμιση, όπως τόνισε ο κ. Τσαυτάρης, θα δίνει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα στον αγρότη να εξοφλεί το ενυπόθηκο δάνειό του σε διάστημα επτά με δέκα χρόνων, ενώ οι τόκοι υπερημερίας θα απομειώνονται σημαντικά.

Αναλυτικότερα, η ρύθμιση για την υπερυποθήκευση που είχε επιβληθεί εις βάρος των αγροτών –δανειοληπτών από την παλαιά ΑΤΕ, εξ αρχής είχε ενταχθεί στο πολυνομοσχέδιο του ΥπΑΑΤ, αλλά όπως είχε αναφέρει ο υπουργός, στη συζήτηση του νομοσχεδίου επί της αρχής, αναμενόταν η σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κατά πόσο μια τέτοια ρύθμιση αυτών των δανείων θα μπορούσε να θεωρηθεί κρατική επιδότηση μη σύννομη ή κεκαλυμμένη.

Η σχετική τροπολογία που κατατέθηκε την Πέμπτη από βουλευτές (αρχικά από 9 του ΠΑΣΟΚ και στην συνέχεια με συνυπογραφή 30 συνολικά βουλευτών, συμπεριλαμβανομένων και της ΝΔ) έγινε δεκτή, αφού διευκρινίστηκε το θέμα ότι ο τρόπος με τον όποιο θα εφαρμοστεί δεν αποτελεί έμμεση κρατική ενίσχυση για τους αγρότες, ώστε να υπάρχει ασυμβατότητα με το κοινοτικό καθεστώς.

Ειδικότερα, επειδή μεγάλης έκτασης αγροτική γη (περίπου 500.000 στρέμματα) είχε υπερυποθηκευτεί για αξία πολλαπλάσια του ποσού των δανείων που είχαν λάβει οι αγρότες, με αποτέλεσμα και να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν την αποπληρωμή των δανείων τους, αλλά και να μην μπορούν να αξιοποιήσουν την ιδιοκτησία τους  και να βρίσκονται σε πλήρες αδιέξοδο.

Αυτό το δυσεπίλυτο πρόβλημα αντιμετωπίζεται με αυτή την τροπολογία. Σημειώνεται ότι είχε απομειωθεί των ύψος των υποθηκών με προηγούμενη τροπολογία του ΥπΑΑΤ. Τώρα επιλύεται το ζήτημα της αποπληρωμής των δάνειων που είχαν προσαυξηθεί ιδιαίτερα με τους τόκους υπερημερίας.

Παρέχεται πλέον η δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών των αγροτών σε μηνιαίες δόσεις, προκειμένου να μπορέσουν να αποπληρώσουν το εναπομείναν μέρος του οφειλόμενου δανείου τους σε βάθος χρόνου, και παράλληλα, στην περίπτωση που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα δάνεια τους, παρέχεται η δυνατότητα εκμίσθωσης των αγροτικών τους εκτάσεων δια του ΟΠΕΚΕΠΕ και το μίσθωμα πηγαίνει στη δόση του δανείου.
 
Το περιεχόμενο του νομοσχεδίου
 
Το μεγαλύτερο τμήμα του σχεδίου νόμου αφορά τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές ενώ υπάρχει και πλήθος διατάξεων που αφορά εκκρεμεί θέματα για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλα.
 
Αναλυτικότερα, όπως ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά την παρέμβασή του την προηγούμενη Πέμπτη: «Το πολυνομοσχέδιο αποτελεί μία σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία με αναπτυξιακό χαρακτήρα που αποσκοπεί στην τόνωση του πρωτογενούς τομέα. Είναι αποτέλεσμα μιας δημοκρατικής και ανοικτής διαδικασίας μέσα από μακρά διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματικούς φορείς και τις ελεγκτικές αρχές.
 
Στο πρώτο μέρος του:
-Παρεμβαίνουμε ουσιαστικά στους τομείς της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και ζωοτροφών, της διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων και της υγείας και προστασίας των ζώων
-Θεσπίζουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο που καθιερώνει ένα ενιαίο, αναλογικό, προληπτικό και αποτρεπτικό σύστημα για την επιβολή διοικητικών μέτρων και κυρώσεων στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία στους ανωτέρω τομείς.
-Εκσυγχρονίζουμε τον τρόπο παρακολούθησης, ελέγχου και επιβολής κυρώσεων για μία σειρά θεμάτων, με βάση τον οποίο, τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα εκτελούν αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις τους με διαφάνεια και με το μικρότερο δυνατό κόστος. Εργαστήκαμε συστηματικά για να βοηθήσουμε την αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας και ειδικότερα τον πρωτογενή τομέα, κωδικοποιώντας και απλοποιώντας την νομοθεσία για τα τρόφιμα τις ζωοτροφές και τα ζωικά υποπροϊόντα που αφορούν στον μεγαλύτερο παραγωγικό κλάδο της χώρας ενώ παράλληλα με την εισαγωγή των  νέων θεσμών καταργούμε πολλές και δαιδαλώδεις διατάξεις προς όφελος των παραγωγών και των καταναλωτών.  
-Συγκεντρωποιούμε σε ένα ενιαίο νομοθέτημα, σκόρπιες και μεμονωμένες διατάξεις για τα ανωτέρω θέματα και εναρμονιζόμαστε με την ενωσιακή νομοθεσία και τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας.
-Ενισχύουμε τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του καταναλωτή από φαινόμενα παραπλάνησης, με την ενδυνάμωση του ρόλου του ΕΦΕΤ που είναι πλέον φορέας του Υπουργείου μας, στον οποίο δίνουμε επιπλέον εργαλεία για να συνεχίσει το έργο που επιτελεί, ένα έργο που έχει αναγνωριστεί από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και χαίρει της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.
-Παρέχουμε σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων, των ζωοτροφών, των ζωικών υποπροϊόντων και της υγείας των ζώων, τα απαραίτητα εκείνα εργαλεία με τα οποία, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων κατά την άσκηση του ελέγχου, μπορούν να επιβάλλουν μέτρα συμμόρφωσης στις επιχειρήσεις με τρόπο ενιαίο και αναλογικό. Με αυτή τη ρύθμιση όποια υπηρεσία και να ασκεί τον έλεγχο εφαρμόζει την ίδια νομοθεσία στο κυρωτικό σύστημα, χωρίς πλέον να υπάρχουν ελλείψεις, ασάφειες και παρερμηνείες. Εκτός αυτού, ορισμένες υπηρεσίες είχαν παρωχημένο και κατακερματισμένο σύστημα επιβολής κυρώσεων το οποίο ήταν δυσλειτουργικό.
 
Στο Β’ μέρος του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται διατάξεις που ρυθμίζουν σημαντικά ζητήματα του κλάδου και εισάγεται μια σειρά βελτιώσεων:
 
α) η βελτίωση των διαδικασιών παραχώρησης γης σε αγρότες,
β) ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη διακίνηση και την εμπορία των φυτοφαρμάκων, με την εισαγωγή για πρώτη φορά της συνταγής από αρμόδιο επιστήμονα για τη χρήση των φυτοφαρμάκων, ώστε και να μειωθεί η υπερκατανάλωση φαρμάκων από τους αγρότες και να προστατευθεί το περιβάλλον, καθώς και με την εισαγωγή για πρώτη φορά ρυθμίσεων για τα βιολογικά σκευάσματα καταπολέμησης ασθενειών (βιοκτόνα),
γ) η απλοποίηση έκδοσης αδειών σταύλων για τους κτηνοτρόφους,
δ) η απλοποίηση  και επικαιροποίηση της νομοθεσίας εμπορίας και ελέγχου λιπασμάτων,
ε) ο εκσυγχρονισμός θεμάτων που έχουν σχέση με το μητρώο αγροτών, ώστε να διευκολύνεται η άμεση εγγραφή νέων αγροτών  και να μπορούν άμεσα να εντάσσονται σε αναπτυξιακά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης,
στ) η λήψη μέτρων για τους αγρότες που έχουν δύο καλλιέργειες στην ίδια χρονιά στην ίδια έκταση, ώστε να καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ,
ζ) Η ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με την αλιεία στα διεθνή ύδατα,
 
Παράλληλα, με το πολυνομοσχέδιο του ΥπΑΑΤ επιχειρείται η εισαγωγή νέων καινοτόμων θεσμών που βοηθούν στην παραγωγική και αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, αλλά και στην ανάδειξη του πρωτογενούς τομέα:
 
α) Ζώα συντροφιάς: κατάργηση εν τοις πράγμασι της έννοιας του αδέσποτου, καταμέτρηση τους με ονοματεπωνυμικά στοιχεία ιδιοκτήτη και μητρώο εύρεσής τους, παύση ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας τους, συνδυασμός με τα ληφθέντα μέτρα για τη λύσσα. 
β) Λιπάσματα: διεύρυνση έννοιας σε σχέση με παλιότερα που θεωρούνταν μόνο χημικά, σήμερα νέες ποικιλίες, φυλλόχωμα, βιολογικά, ζωικά κλπ.
γ) Μητρώο Αγροτών – Μητρώο Αρχηγών Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων: Θέσπιση κριτηρίων εισοδηματικών και ασφαλιστικών για την έννοια του κατ’ επάγγελμα αγρότη και της έννοιας του ενεργού αγρότη.
δ)  Αγορές Παραγωγών (Farmer’s Markets):  Επίτευξη μείωσης του χάσματος μεταξύ της τιμής παραγωγής και της τιμής διάθεσης των αγροτικών προϊόντων, καταπολέμηση της κερδοσκοπίας μέσω της απευθείας πώλησης σε αυτές αγροτικών προϊόντων από τους παραγωγούς, με παράκαμψη κάθε ενδιάμεσης οικονομικής επιβάρυνσης ή άλλης διαμεσολάβησης, ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και της τοπικής οικονομίας.
ε) Πολυλειτουργικά αγροκτήματα:  Οριοθέτηση και  διάκριση των αγροτουριστικών δραστηριοτήτων καθώς και εξειδίκευση ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που ν’ αποσαφηνίζει τον όρο «αγρόκτημα» με σκοπό την αγροτικής ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση της υπαίθρου.
ζ) Η αναβάθμιση του Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων και  η σύνδεση με το Γ.Ε.Μ.Η.
στ) Κτηνίατρος εκτροφής: Για την προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων οι φορείς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται, ανάλογα με το μέγεθος της  εκμετάλλευσής τους, να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ιδιώτη κτηνιάτρου της επιλογής τους, ο οποίος ορίζεται ως «Κτηνίατρος εκτροφής».
η) Κτηνοτροφικά πάρκα και ζώνες για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας.
θ) Θεσμοφόρια: αναβίωση αρχαίου θεσμού αναγκαία για τη βελτίωση και ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην αγροτική παραγωγή».
 

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ