Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

100 ευρώ το τέλος για τις εξετάσεις πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων
Το  ύψος  του  τέλους  συμμετοχής  των  ενδιαφερομένων  στις  εξετάσεις  χορήγησης  πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (Α΄8),  όπως κάθε φορά ισχύει, ορίζεται στα εκατό ευρώ (100 €). Αυτό προβλέπει σχετική απόφαση Χαρακόπουλου.
Αναλυτικά η απόφαση

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%996%CE%9D%CE%92-%CE%95%CE%93%CE%92

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ