Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

Την έγκριση Τσαυτάρη έλαβε το πρόγραμμα «OΠΕ» για προώθηση οίνων


Την έγκριση Τσαυτάρη έλαβε το πρόγραμμα του «OΠΕ» στο πλαίσιο του µέτρου «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών» σύµφωνα µε τον Καν (ΕΚ) 1234/2007 του Συµβουλίου.
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός αγγίζει τα 500.000 ευρώ.


Δείτε την απόφαση


http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%93%CE%9E%CE%92-%CE%9A%CE%A4%CE%94


Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μπίκας


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ