Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

Οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν για μια νέα βιώσιμη αλιευτική πολιτική


Tο περιεχόμενο μιας νέας, βιωσιμότερης κοινής αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ (ΚΑλΠ), καθώς και οι νέοι κανόνες που θα διέπουν τις αγορές των προϊόντων της ευρωπαϊκής αλιείας θα συζητηθούν την Δευτέρα 9 και θα τεθούν σε ψηφοφορία την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου.
Mέσω των δύο σχετικών νομοθετημάτων, απαγορεύεται στους αλιείς να ρίχνουν τα ανεπιθύμητα ψάρια στη θάλασσα (πρακτική της «απόρριψης») και διατυπώνονται οι απαιτήσεις όσον αφορά την επισήμανση των ψαριών που πωλούνται στους καταναλωτές.
 
Bάσει της συμφωνίας που επετεύχθη το Μάιο του 2013 για τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να θέτουν βιώσιμες αλιευτικές ποσοστώσεις από το 2015 και μετά ή, σε λίγες σαφώς καθορισμένες ή έκτακτες περιπτώσεις, μέχρι το 2020.
 
Η σπάταλη πρακτική της ρίψης ψαριών πίσω στη θάλασσα, συνήθως λόγω του ανεπιθύμητου είδους ή μεγέθους τους, σχεδόν θα απαγορευθεί εντελώς, καθώς τα σκάφη θα πρέπει να αλιεύουν τουλάχιστον το 95 % όλων των αλιευμάτων σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες ημερομηνίες για διάφορους τύπους αλιείας, ξεκινώντας σταδιακά από το 2015.
 
Οι ευρωβουλευτές θα ταχθούν επίσης ως προς μια άλλη συμφωνία μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και ως προς τους κανόνες που θα διέπουν τις αγορές των προϊόντων αλιείας και την ενημέρωση των καταναλωτών .
 
Αυτοί οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών - για παράδειγμα, μέσω της αναγραφής στις ετικέτες των ψαριών της περιοχής αλίευσης ή του είδος των χρησιμοποιούμενων εργαλείων.
 
Για περισσότερα δείτε:
 
 
 

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ