Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

Αύριο και μεθαύριο στο Ευρωκοινοβούλιο η νέα ΚΑΠ και ο προϋπολογισμός της

Σε ψηφοφορία θα προβεί την Τρίτη, 19 Νοεμβρίου το Ευρωκοινοβούλιο, προκειμένου να δώσει τη συγκατάθεσή του για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ (2014-2020), σύμφωνα με τον κανονισμό που διέπει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ).
Τα επενδυτικά προγράμματα στους τομείς της γεωργίας και της περιφερειακής ανάπτυξης, αλλά και σε όλα τα μεγάλα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ που έχουν αποφασιστεί από το Ευρωκοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μετά από δύο χρόνια διαπραγματεύσεων. Θα τεθούν σε ψηφοφορία κατόπιν της έγκρισης του ΠΔΠ.
 
Η έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου από το Ευρωκοινοβούλιο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου αυτό να εγκρίνει τις νομικές βάσεις για διάφορα σημαντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Τα ακόλουθα προγράμματα πρόκειται να τεθούν σε ψηφοφορία κατά την παρούσα σύνοδο (18 – 21/11/2013):
 
- Κοινή γεωργική πολιτική
- Πολιτική συνοχής και περιφερειακή ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
- Ορίζοντας 2020
- Erasmus +
- Μηχανισμός "Συνδέοντας την Ευρώπη"
- LIFE
- Πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία
- Δημιουργική Ευρώπη
- Ευρώπη για τους πολίτες
- Συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας και συνδρομή στον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων
- Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και
- Ευρωπαϊκά Συστήματα Δορυφορικής Πλοήγησης
 
"Κοινές διατάξεις" για όλα τα ταμεία της ΕΕ
 
Από το 2014 και μετά, θα καθορισθεί ένα σύνολο κοινών διατάξεων με στόχο τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και των ταμείων για την αγροτική ανάπτυξη και την αλιεία.

Αυτή η κοινή στρατηγική συμβαδίζει με τους στόχους της Ευρώπης 2020, τους οποίους μετατρέπει σε συγκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες. Μέσω ενός κοινού συνόλου κανόνων και πιο στενά στοχευμένων υποχρεώσεων ενημέρωσης, αναμένεται ότι θα μειωθεί η γραφειοκρατία και θα απλοποιηθούν τόσο η λογιστική όσο και η χρήση των κοινοτικών κονδυλίων.
 
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών (τιμές του 2011)
 
 
Νέο ΠΔΠ 2014-2020 εκατ. ευρώ
Τελευταίο ΠΔΠ 2007-2103 εκατ. ευρώ
Σύγκριση 2014-20 και 2007-13 € %
Συνολικές πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων
959.988
994.176
- 35,2 δις
- 3,5 %
ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ)
1,00 %
1,12 %
   
Συνολικές πιστώσεις πληρωμών
908.400
942.778
- 34,4 δις
- 3,7%
ως ποσοστό του ΑΕΕ
0,95 %
1,06 %
   
 
Περισσότερα στον σύνδεσμο: http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/plenary/2013-11-18/4
 
Την Τετάρτη η τελική ψηφοφορία για την ΚΑΠ
 
Η διασφάλιση σωστών τιμών για το τραπέζι των Ευρωπαίων αλλά ταυτόχρονα και ενός σωστού εισοδήματος για τους αγρότες ώστε να ζήσει η ύπαιθρος είναι κεντρικοί στόχοι της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που ψηφίζεται στις 20 Νοεμβρίου στην ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου.
 
Όπως τονίζεται, σε σχετική ανακοίνωση, οι δαπάνες για την ΚΑΠ εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο των συνολικών δαπανών της ΕΕ και η τελευταία αναθεώρηση της ΚΑΠ έγινε το αντικείμενο διαπραγμάτευσης, παράλληλα με τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό 2014-2020 της Ένωσης από τον οποίο θα χρηματοδοτηθεί.
 
Σημειώνεται πως Ευρωκοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθαν σε πολιτική συμφωνία για το περιεχόμενη της αναθεώρησης στις 26 Ιουνίου, την οποία η επιτροπή Γεωργίας του ΕΚ ενέκρινε στις 30 Σεπτεμβρίου.
 
 
 
Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ