Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

Ετοιμάζεται πρόσκληση για ενισχύσεις αγροτών σε περιοχές Natura 2000

Υπεγράφη από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη η απόφαση έγκρισης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 213 «Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura 2000».
Το σύνολο των πιστώσεων της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε  8.000.228 € και αφορούν δημόσια δαπάνη.

Στόχος του Μέτρου 213 είναι η προστασία και βελτίωση των οικοσυστημάτων της άγριας χλωρίδας και άγριας πανίδας και των ειδών που καλύπτονται από τις Οδηγίες 92/43/ΕΚ (Φυσικών Οικοτόπων) και 79/407ΕΟΚ (αγρίων πτηνών).

Το μέτρο θα εφαρμοστεί σε περιοχές δικαιοδοσίας των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του δικτύου Natura 2000.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ