Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

Στα χαμηλά της Ε.Ε. η υλοποίηση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης στην Ελλάδα

Στα χαμηλά της Ε.Ε. η υλοποίηση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης στην Ελλάδα

Στα χαμηλότερα ποσοστά δημοσιονομικής εκτέλεσης των προγραμμάτων του δεύτερου πυλώνα της ΚΑΠ βρίσκεται η Ελλάδα – στο 46% μαζί με την Βουλγαρία και ακολουθεί η Ρουμανία με 44% - σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τα τέλη του 2012, για την πορεία του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις δαπανών των κρατών μελών η αξία των προγραμμάτων που έχουν εκτελεστεί είναι στα 57,5 δισ. ευρώ, η οποία αντιστοιχεί στο 59% των χρηματοδοτικών σχεδίων της περιόδου 2007-13 για την ΕΕ-27.
 
Τα υψηλότερα ποσοστά εκτέλεσης σε επίπεδο κράτους μέλους είναι στην Ιρλανδία (84%) και στο Λουξεμβούργο (80%).
 
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αναλογία μεταξύ της δηλωθείσας συνολικής δαπάνης και των προβλεπόμενων δαπανών (χρηματοδοτικά σχέδια) για το σύνολο της περιόδου προγραμματισμού, δίνει μια ιδέα για το πώς εξελίσσεται η υλοποίηση του προγράμματος.

Τα παραπάνω προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από σχετική σύντομη μελέτη των αγροτοοικονομικών στοιχείων της Ε.Ε. που έδωσε στην δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, σχετικά με την υλοποίηση της χρηματοδότησης της αγροτικής ανάπτυξης, η οποία ανέρχεται σε 96,3 δισεκατομμυρίων € - περίπου το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής - μεταξύ 2007 και 2013.

Τα κονδύλια για την αγροτική ανάπτυξη μοιράστηκαν σε τρεις άξονες: 33 % για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοκομίας («Άξονας 1»), 45 % για το περιβάλλον και την ύπαιθρο («Άξονας 2») και 13 % για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και την ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της οικονομικής δραστηριότητας («Άξονας 3»).

Η εν λόγω μελέτη παρέχει μια επισκόπηση του ιστορικού της πολιτικής και οικονομικής υλοποίησης των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης στην ΕΕ και στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, ενώ επισημαίνει, επίσης, τους παράγοντες που επηρεάζουν την υλοποίηση του προγράμματος.

Σημειώνεται πως τα κονδύλια για την αγροτική ανάπτυξη είναι ένα εξαιρετικά ευέλικτο εργαλείο που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επιλογών για στοχευμένες λύσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ποικιλομορφία των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ.
 
 
Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ