Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

Στο Ευρωκοινοβούλιο και τα κράτη μέλη η «σκυτάλη» προστασίας της φέτας και άλλων προϊόντων στον Καναδά


Στο Ευρωκοινοβούλιο και τα κράτη μέλη η «σκυτάλη» προστασίας της φέτας και άλλων προϊόντων στον Καναδά

Το Ευρωκοινοβούλιο και το κράτη μέλη της Ε.Ε. θα κληθούν σύντομα να αναλάβουν να διευκρινίσουν τις λεπτομέρειες για την προστασία της φέτας, αλλά και άλλων προστατευόμενων Ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων, όπως οι ελιές Καλαμών και τα επώνυμα κρασιά, σε σχέση με την πολιτική συμφωνία με τα βασικά στοιχεία μιας Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας (CETA) στην οποία κατέληξαν την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Barroso και ο πρωθυπουργός του Καναδά Stephen Harper.
Σε σχετική ανακοίνωση του Barroso αναφέρεται ότι μόλις ολοκληρωθεί θα πρόκειται για την πρώτη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιας εκ των οκτώ πλουσιοτέρων χωρών του πλανήτη (G8), η οποία θα ενισχύσει τις εμπορικές σχέσεις με τον Καναδά και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η συμφωνία ΕΕ - Καναδά θα αφαιρέσει πάνω από το 99 % των δασμών μεταξύ των δύο οικονομιών και θα δημιουργήσει σημαντικές νέες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά για τους τομείς των υπηρεσιών και των επενδύσεων . Στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, ο Καναδάς δεν έχει λάβει μόνο δεσμεύσεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο, αλλά έχει ανοίξει και δυνατότητες σε υπο - ομοσπονδιακό επίπεδο για ευρωπαίους επενδυτές, γεγονός που δεν συνέβαινε πριν, δημιουργώντας έτσι μοναδικές νέες ευκαιρίες. Ανάμεσα στα πολλά οφέλη , η συμφωνία θα βελτιώσει την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον Καναδά, καθώς και την προστασία των ονομασιών των ναυαρχίδων των γεωργικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Όπως τονίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μόλις εφαρμοστεί η συμφωνία αναμένεται να αυξηθεί αμφίδρομα το διμερές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών κατά 23% ή 26 δισεκατομμύρια €, ενισχύοντας την ανάπτυξη και της απασχόληση και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Τα συνολικά οφέλη της συμφωνίας αναμένεται να αυξήσουν το επίπεδο του ετήσιου ΑΕΠ της ΕΕ κατά περίπου 12 δισεκατομμύρια € ετησίως.
 
Οι επόμενες κινήσεις
 
Σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται για την τελική επικύρωση της συμφωνίας, μετά την υπογραφή της από τους εκπροσώπους των δύο πλευρών θα πρέπει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διαβιβαστεί το σχέδιο απόφασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς έγκριση.
 
Μόλις λάβει τα σχετικά κείμενα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την αναγκαία προετοιμασία σε επίπεδο επιτροπών και κυρίως στο πλαίσιο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, θα τεθεί το θέμα στην ολομέλεια προκειμένου να λάβει ή μη την συναίνεση των ευρωβουλευτών.
 
Σε περίπτωση που η συμφωνία περιλαμβάνει διατάξεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών (αυτό είναι γνωστό ως «μικτή συμφωνία»), τα επιμέρους κράτη μέλη πρέπει επίσης να επικυρώσουν τη συμφωνία μαζί με την ΕΕ, σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες επικύρωσής τους.

Μετά τη συγκατάθεση του Ευρωκοινοβουλίου και την επικύρωση από τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκδίδει την τελική απόφαση για τη σύναψη της συμφωνίας, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Κρίσιμες οι λεπτομέρειες της συμφωνίας
 
Σύμφωνα με σχετικό διευκρινιστικό υπόμνημα που έδωσε στην δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις λεπτομέρειες της συμφωνίας, εκτός από τα ζητήματα που αφορούν την απελευθέρωση του διμερούς εμπορίου βιομηχανικών αγαθών και υπηρεσιών, υπάρχει σειρά θεμάτων που αφορούν την αγροτική οικονομία, τόσο της Ε.Ε. όσο και του Καναδά, τα οποία συνοπτικά έχουν ως εξής:
- Οι γεωργικοί δασμοί: Ο Καναδάς είναι μια πολύτιμη εξαγωγική αγορά για τα γεωργικά προϊόντα - μεταποιημένα και μη - με ετήσιες πωλήσεις άνω των 2,9 δις €. Η συμφωνία γρήγορα - σε μεγάλο βαθμό κατά την έναρξη ισχύος – θα εξαλείψει τους δασμούς για τη γεωργία. Μέχρι το τέλος των μεταβατικών περιόδων, ο Καναδάς και η ΕΕ θα ελευθερώσουν, αντίστοιχα, 92,8 % και 93,5 % των γραμμών του εμπορίου στον τομέα της γεωργίας. Όσον αφορά τα προϊόντα που θεωρούνται ευαίσθητα: όπως τα γαλακτοκομικά προϊόντα για τον Καναδά και το βόειο και χοιρινό κρέας, καθώς και το γλυκό καλαμπόκι για την ΕΕ, έχει συμφωνηθεί ότι η νέα πρόσβαση στην αγορά, που θα ανέρχεται σε επιπλέον 1% και 1,9 % των δασμολογικών κλάσεων αντίστοιχα, θα πρέπει να χορηγείται με την μορφή δασμολογικών ποσοστώσεων.
-Στα παρασκευασμένα γεωργικά προϊόντα, ειδικότερα, για τα οποία υπάρχει σημαντικό εξαγωγικό ενδιαφέρον της ΕΕ καθώς διαθέτει σημαντικό εξαγωγικό πλεόνασμα με τον Καναδά, το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο. Η μεταποιητική βιομηχανία αναμένεται να κερδίσει σημαντικά από την CETA καθώς πρέπει να εξαλειφθούν όλοι οι σχετικοί δασμοί.
-Κρασιά και οινοπνευματώδη ποτά αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής στην ομάδα των παρασκευασμένων γεωργικών προϊόντων για την ιδιαίτερη σημασία των εξαγωγών τους. Η ΕΕ είναι η κύρια πηγή των εισαγωγών κρασιού του Καναδά - περίπου το ήμισυ των εισαγωγών του. Η κατάργηση των δασμών εδώ συμπληρώνεται με την κατάργηση των άλλων σχετικών εμπορικών φραγμών που θα βελτιώσει σημαντικά την πρόσβαση στην καναδική αγορά για τα ευρωπαϊκά κρασιά και τα οινοπνευματώδη ποτά.
-Αλιεία: οι περισσότεροι δασμοί θα καταργηθούν κατά την έναρξη της ισχύος. Εκτός από τους δασμούς, το πακέτο της αλιείας περιλαμβάνει και άλλα στοιχεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, όπως η καλύτερη πρόσβαση των καναδικών ψαριών στην μεταποιητική βιομηχανία της ΕΕ. Παράλληλα, θα πρέπει να αναπτυχθεί η βιώσιμη αλιεία, ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τα μέτρα επιτήρησης, καθώς και την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.
-Γεωγραφικές Ενδείξεις: Η CETA αναγνωρίζει το ειδικό καθεστώς και προσφέρει προστασία στην καναδική αγορά σε μια λίστα πολλών ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων που προέρχονται από μια συγκεκριμένη γεωγραφική προέλευση, τα λεγόμενα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ). Ως παραδείγματα από την Ευρωπαίκή Επιτροπή αναφέρονται τα: Grana Padano, ροκφόρ, οι Ελιές Καλαμάτας, και το Aceto balsamico di Modena. Η συμφωνία προβλέπει επίσης τη δυνατότητα να προστεθούν και ονόματα άλλων προϊόντων στον κατάλογο στο μέλλον. Επιπλέον, χάρη στη συμφωνία, κάποια προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ , όπως το Prosciutto di Parma και το Prosciutto di San Daniele τελικά θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το όνομά τους όταν πωλούνται στον Καναδά, γεγονός το οποίο δεν επιτρεπόταν για περισσότερα από 20 χρόνια.
 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ( στα αγγλικά):
 
Για τις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τον Καναδά επισκεφθείτε τον σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/canada/

Δείτε επίσης: MEMO/13/911 - Τα πραγματικά περιστατικά και τα στοιχεία της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Καναδά

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ