Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Έναρξη συγκομιδής ακτινιδίων στην Π.Ε. Πρέβεζας από σήμερα 22 Οκτωβρίου.

Από σήμερα 22 Οκτωβρίου 2013 ξεκινά η συγκομιδή των ακτινιδίων εμπορικής περιόδου 2013-2014 στην Π.Ε. Πρέβεζας.
Η σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας έχει ως εξής:


Πρέβεζα 22-10-2013
Αριθμ. πρωτ.: 8834


ΘΕΜΑ: ‘Έναρξη της συγκομιδής και της συσκευασίας των ακτινιδίων για την εμπορική περίοδο 2013-2014’

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας έχοντας υπόψη:
1. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. 290524/3-9-2010 (ΦΕΚ 1521/Β/7-9- 2010)
 2. Τα ευρήματα των δειγματοληπτικών ελέγχων που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας.


Αποφασίζουμε

Ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής των ακτινιδίων εμπορικής περιόδου 2013-2014 την 22-10-2013, με την προϋπόθεση ότι έχουν τον κατάλληλο βαθμό ωριμότητας (6,2ο Brix).
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως ημερομηνίας απαγορεύεται η συγκομιδή ακτινιδίων κάτω αυτού του ορίου (6,2ο Brix).
Για τη διάθεση των ακτινιδίων σε όλα τα άλλα στάδια εμπορίας που έπονται της τυποποίησης-συσκευασίας, της εισαγωγής και της εξαγωγής, απαιτείται αυτά να έχουν αποκτήσει τουλάχιστον 9,5ο Brix.

                                                                              Ε.Π.
                                                      Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος


                                                             ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ