Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

Πληρωμές βιολογικής γεωργίαςΠληρωμές βιολογικής γεωργίας

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη Λέσβου γίνεται γνωστό ότι στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (Καραντώνη 2, Μυτιλήνη) για την πληρωμή της περιόδου εφαρμογής 2011 έχει αναρτηθεί κατάσταση προσωρινής πληρωμής που αφορά σε δικαιούχους του Μέτρου 3.1 «Βιολογική Γεωργία.
Η κατάσταση περιλαμβάνει 1 δικαιούχο για το έτος εφαρμογής 2011.
Όσοι από τους παραγωγούς της παρούσας ανάρτησης κρίνουν ότι έχουν διαφωνία με τα ποσά κυρώσεων και τους λόγους απόρριψης, μπορούν να καταθέσουν ένσταση στην Υπηρεσία μας εντός 10 εργάσιμων ημερών. Επομένως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων είναι η 27η Σεπτεμβρίου 2013.

Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την τριμελή επιτροπή εξέτασης προσφυγών-ενστάσεων εντός μηνός από την καταληκτική ημερομηνία και οι αποφάσεις της θα είναι τελεσίδικες.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ