Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Τον Νοέμβριο οι τελικές αποφάσεις των Ευρωβουλευτών για την ΚΑΠ

Τον Νοέμβριο οι τελικές αποφάσεις των Ευρωβουλευτών για την ΚΑΠ

Την Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να συζητηθεί, και να ψηφισθεί σε πρώτη ανάγνωση, στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωκοινοβουλίου η κατ΄ αρχήν πολιτική συμφωνία για τα εναπομείναντα σημεία του πακέτου μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, στην οποία κατέληξαν την προηγούμενη Τρίτη οι εκπρόσωποι της που συμμετείχαν σε σχετική τριμερή συνάντηση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη συνέχεια η εν λόγω απόφαση θα πρέπει να επιβεβαιωθεί στην ολομέλεια κατά τη δεύτερη σύνοδο του Οκτωβρίου και την σύνοδο του Νοεμβρίου.
Σημειώνεται πως η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι διαπραγματευτές του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το βράδυ της Τρίτης 24 Σεπτεμβρίου, αφορά
Εξαιρετικά θέματα της μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, όπως τα ποσοστά συγχρηματοδότησης για την αγροτική ανάπτυξη και τις περικοπές στις ενισχύσεις των μεγάλων εκμεταλλεύσεων, καθώς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδειξε την ευελιξία του σε αυτά τα θέματα, τα οποία ήταν ζωτικής σημασίας για τους Ευρωβουλευτές. Η συμφωνία έγινε με βάση τη νέα εντολή που εγκρίθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου από το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας.
 
«Είμαστε πολύ περήφανοι που καταφέραμε να ολοκληρώσουμε μια τόσο πολύπλοκη μεταρρύθμιση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας κ. Paolo De Castro (Σοσιαλιστές, Iταλία).

«Ήταν ένας τεράστιος φάκελος σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετείχε για πρώτη φορά ως συν - νομοθέτης στο πλαίσιο της διαδικασίας της συναπόφασης. Αποδείξαμε ότι το Ευρωκοινοβούλιο μπορούσε να κάνει τη μεταρρύθμιση καλύτερη και πιο δημοκρατική, ενώ εργάστηκεγρήγορα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι αγρότες θα επωφεληθούν εγκαίρως από τη νέα ΚΑΠ», πρόσθεσε.

«Η ΚΑΠ έχει αναμορφωθεί για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος. Χάρη στις δυνάμεις συναπόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρόκειται για τη δικαιότερη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής, για να εξυπηρετήσει όχι μόνο τους αγρότες αλλά και τους φορολογούμενους πολίτες», δήλωσε ο εισηγητής για την Αγροτική Ανάπτυξη και τις Άμεσες Ενισχύσεις Luis Manuel Capoulas Santos (Σοσιαλιστές, Πορτογαλία).
 
Για το Ευρωκοινοβούλιο, το βασικό θέμα σε αυτό το τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων ήταν να εξασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο της πολιτικής που θα πρέπει να νομοθετήσει στο πλαίσιο της συναπόφασης δεν θα καθοριζόταν μόνο από τους αρχηγούς κρατών. Για παράδειγμα, οι διαπραγματευτές είδαν ως απαραίτητο το Συμβούλιο να αποδεχθεί το αίτημα του Ευρωκοινοβουλίου για την αύξηση του ποσοστού της συγχρηματοδότησης της αγροτικής ανάπτυξης ποσοστό (δηλαδή της συνεισφοράς της ΕΕ), για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα μικρά νησιά του Αιγαίου με 85 % .

Το Συμβούλιο συμφώνησε επίσης να περιλαμβάνεται η ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος του προϋπολογισμού αγροτικής ανάπτυξης σε παράρτημα του σχετικού κανονισμού, χορηγώντας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εξουσία να τροποποιεί το παράρτημα αυτό, μέσω κατ 'εξουσιοδότηση πράξεων (δηλαδή με δική της πρωτοβουλία) σε σαφώς καθορισμένες περιπτώσεις.

Επίσης, συμφωνήθηκε οι άμεσες βασικές ή ενιαίες στρεμματικές ενισχύσεις των μεγάλων εκμεταλλεύσεων άνω των 150.000 € να μειωθούν τουλάχιστον κατά 5 % .
 
Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ