Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

«Τα βρήκαν» Ευρωβουλευτές και Υπουργοί Γεωργίας για την ΚΑΠ μετά το 2014



Σε κατ΄ αρχήν πολιτική συμφωνία για τα εναπομείναντα σημεία του πακέτου μεταρρύθμισης της ΚΑΠ κατέληξαν, το βράδυ της Τρίτης 24 Σεπτεμβρίου, οι εκπρόσωποι του Ευρωκοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που συμμετείχαν σε σχετική τριμερή συνάντηση.
Σημειώνεται πως επρόκειτο για σημεία τα οποία άπτονται του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020 και παρέμεναν εκκρεμή μετά την πολιτική συμφωνία της 26ης του προηγουμένου Ιουνίου (δείτε σχετικά: IP/13/613 και MEMO/13/621 ) .
 
«Αφού διαπιστώθηκε συμφωνία για το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου μεταρρύθμισης της ΚΑΠ τον Ιούνιο, χαίρομαι που έχουμε πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε τη μεταρρύθμιση στο σύνολό της» δήλωσε μετά την συνάντηση ο Επίτροπος Γεωργίας Dacian Cioloş και συνεχίζοντας ανέφερε «Θα ήθελα να τιμήσω τους υπουργούς και τους ευρωβουλευτές για τον τρόπο με τον οποίο έχουν τη δυνατότητα να βρουν μια συμβιβαστική λύση σχετικά με αυτά τα θέματα ο οποίος σέβεται την διαδικασία της συναπόφασης. Μετά την αποψινή συμφωνία ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα σε επίσημες ψηφοφορίες στο Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών, οι οποίες θα επιτρέψουν τα νομοθετικά κείμενα και οι
μεταβατικές ρυθμίσεις να εγκριθούν πριν από το τέλος του έτους, και να ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2014. Αυτό είναι σημαντικό για τους ευρωπαίους αγρότες, καθώς θα τους παράσχει μεγαλύτερη ασφάλεια για την επόμενη μέρα».

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την επιφύλαξη της επίσημης έγκρισης από τα δύο θεσμικά όργανα και την έγκριση των νομικών πράξεων για τον συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, η συμφωνία της 24ης Σεπτεμβρίου είναι το τελευταίο μέρος μιας συνολικότερης που θα δίνει στην Κοινή Αγροτική Πολιτική μια νέα κατεύθυνση, λαμβάνοντας περισσότερο υπόψη τις προσδοκίες της κοινωνίας.

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας

Τα κύρια σημεία της συμφωνίας που επιτεύχθηκε (για τα οποία θα υπάρξει σύντομα το σχετικό τελικό έγγραφο που θα καλύπτει όλο το πακέτο των μεταρρυθμίσεων) έχουν ως εξής:
 
Άμεσες Ενισχύσεις

«Προσαρμογή» και «προοδευτική μείωση»: Επιτεύχθηκε συμφωνία για την υποχρεωτική «προοδευτική μείωση», και την εθελοντική «οροφή». Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το ποσό της στήριξης με άμεσες ενισχύσεις που ένας κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης θα λαμβάνει (μη συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού για το «πρασίνισμα») θα μειωθεί κατά τουλάχιστον 5% για ποσά άνω των 150.000 €, αφού ληφθούν υπόψη η απασχόληση, το κόστος μισθοδοσίας τα οποία θα μπορούν να αφαιρεθούν πριν γίνει ο υπολογισμός. Η μείωση αυτή δεν χρειάζεται να εφαρμόζεται στα κράτη μέλη που έχουν «αναδιανεμητικές πληρωμές» σύμφωνα με τις οποίες τουλάχιστον το 5 % των εθνικών κονδυλίωβ τους καθυστερεί για αναδιανομή για τα πρώτα στρέμματα όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Σημείωση: Τα κεφάλαια που εξασφαλίζονται στο πλαίσιο του παρόντος μηχανισμού διανομής στο οικείο κράτος μέλος / περιφέρεια, μεταφέρονται στο αντίστοιχο κονδύλιο αγροτικής ανάπτυξης, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς καμία απαίτηση συγχρηματοδότησης.

Εξωτερική σύγκλιση: Τα εθνικά κονδύλια για τις άμεσες ενισχύσεις κάθε κράτος μέλος θα πρέπει σταδιακά να ρυθμιστούν έτσι ώστε η μέση πληρωμή (σε € ανά εκτάριο) σε κάθε κράτος που είναι σήμερα κάτω από το 90 % του μέσου όρου της ΕΕ να αυξηθεί σταδιακά (από το 1/3 της διαφοράς μεταξύ των σημερινών ρυθμών και του 90 % του μέσου όρου της ΕΕ). Επιπλέον, υπάρχει η εγγύηση ότι κάθε κράτος μέλος θα φτάσει σε ένα ελάχιστο επίπεδο από το 2019 . Τα ποσά που διατίθενται για τα άλλα κράτη μέλη που λαμβάνουν άνω του μέσου όρου θα πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως.

Μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ των αξόνων: τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς έως και 15 % των εθνικών κονδυλίων για τις άμεσες ενισχύσεις (1ος πυλώνας ) στα κονδύλια για την αγροτική ανάπτυξή τους. Τα ποσά αυτά δεν θα πρέπει να είναι συγχρηματοδοτούμενα. Τα κράτη μέλη θα έχουν επίσης τη δυνατότητα μεταφοράς έως και 15 % των εθνικών κονδυλίων για την αγροτική ανάπτυξη στα κονδύλια των άμεσων ενισχύσεών τους, ή μέχρι 25% για τα κράτη μέλη που παίρνουν λιγότερο από το 90 % του μέσου όρου της ΕΕ σε άμεσες ενισχύσεις.

Αγροτική Ανάπτυξη

Εθνικά κονδύλια: Οι επιχορηγήσεις αγροτικής ανάπτυξης ανά κράτος μέλος περιλαμβάνονται στον βασικό κανονισμό, αλλά με τη δυνατότητα προσαρμογής των ποσών αυτών μέσω μιας κατ 'εξουσιοδότηση πράξης, εφόσον είναι τεχνικώς αναγκαίο ή προβλέπεται από νομοθετική πράξη.

Ποσοστά συγχρηματοδότησης: Τα ανώτατα ποσοστά συγχρηματοδότησης της ΕΕ θα είναι έως και 85 % στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στα μικρά νησιά του Αιγαίου. Έως 75 % στις περιφέρειες μετάβασης, έως 63% στις άλλες περιφέρειες μετάβασης και 53 % σε άλλες περιοχές για τις περισσότερες πληρωμές , αλλά μπορεί να είναι υψηλότερα για μέτρα στήριξης της μεταφοράς γνώσης, της συνεργασίας, της δημιουργίας ομάδων παραγωγών και οργανώσεων, για την επιχορήγηση της εγκατάστασης νέων αγροτών, καθώς και για προγράμματα LEADER και για δαπάνες που σχετίζονται με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο των διαφόρων μέτρων.
Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ