Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

Αισιοδοξία με επιφυλάξεις για την φετινή παραγωγή σιτηρών στην Ε.Ε.

Αισιοδοξία με επιφυλάξεις για την φετινή παραγωγή σιτηρών στην Ε.Ε.

Περίπου σταθερή προβλέπεται η παραγωγή του συνόλου των σιτηρών στην Ε.Ε., σύμφωνα με όσα εξέθεσαν αντιπρόσωποι των Οργανώσεων-μελών των COPA-COGECA κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της Ομάδας Εργασίας Σιτηρών, στις 20 Ιουνίου στις Βρυξέλλες. εσαν
Σε αρκετές χώρες εκτιμώνται ζημίες, κυρίως λόγω των πολλών και έντονων βροχοπτώσεων σε διάφορες φάσεις της καλλιεργητικής περιόδου , υπενθυμίζεται όμως ότι και κατά την προηγούμενη περίοδο υπήρξαν κακές καιρικές συνθήκες σε αρκετά Κράτη - Μέλη.

Εν γένει κατά το 2013 η συγκομιδή τόσο των χειμερινών σιτηρών όσο και του αραβοσίτου θα είναι όψιμη, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει πρόσκαιρες ελλείψεις. Επιπλέον, υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την ποιότητα της παραγωγής , ενώ εκτιμώνται απώλειες για τον αραβόσιτο. Αξίζει να σημειωθεί εντούτοις ότι στην Ελλάδα καταγράφεται πρώιμη συγκομιδή στα χειμερινά σιτηρά.

Ο Πρόεδρος της Ομάδας κ. Schulman επεσήμανε ότι η υστέρηση των χειμερινών καλλιεργειών ενδέχεται να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα των σπόρων και ότι είναι απαραίτητοι οι ιδιοπαραγόμενοι σπόροι (farm saved seed) σε τέτοιες περιόδους.

Επίσης, καταγράφεται γρήγορη πτώση τιμών κατά τις τελευταίες εβδομάδες , το οποίο, σε συνδυασμό με την όψιμη συγκομιδή προκαλεί στους παραγωγούς ανησυχία. Η κατάσταση δεν θεωρείται τόσο ευοίωνη, όσο παρουσιάζεται στις εκθέσεις της USDA και του IGC.

Οι εξελίξεις στην ΚΑΠ

Αναφορά έγινε στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις για τη νέα ΚΑΠ καθώς και παρουσίαση για το θέμα της εσωτερικής σύγκλισης. Η παρουσίαση περιελάμβανε διάφορα σενάρια και σύγκριση μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας επισημαίνοντας εν τέλει ότι η εσωτερική σύγκλιση θα μπορούσε να προκαλέσει οξεία στρέβλωση στον ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων Κ-Μ.

Ο Πρόεδρος κ. Max Schulman ανέφερε ότι θεωρείται αναγκαία ή σύσταση μιάς ad hoc Ομάδας που θα διερευνήσει τα αδύναμα σημεία των Κοινοτικών εξαγωγών, μελετώντας τις μεταφορικές υποδομές (σιδηροδρομικές, λιμενικές, οδικές) και τις δυναμικότητες φόρτωσης ανά χώρα αναλυτικά.
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ