Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

Πληρωμή ποιοτικού παρακρατήματος ελαιοκομικών προϊόντων

Πληρωμή ποιοτικού παρακρατήματος ελαιοκομικών προϊόντων

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει ότι από τις 15 Ιουνίου 2013 πιστώθηκε στους λογαριασμούς των δικαιούχων παραγωγών η πρόσθετη ενίσχυση που αφορά στη βελτίωση της ποιότητας ελαιοκομικών προϊόντων (ποιοτικό παρακράτημα) για την περίοδο 2011/2012.
Σύμφωνα με την απόφαση  που υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη το ύψος του ποσού της ενίσχυσης καθορίζεται σε 10,50 € ανά στρέμμα.

Ο καθορισμός της πρόσθετης ενίσχυσης πραγματοποιείται σε εφαρμογή του άρθρου 4 της αριθ. 263343/13.05.2010 απόφασης «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 1: Βελτίωση της ποιότητας ελαιοκομικών προϊόντων του άρθρου 4 της αριθ. 262345/22.3.2010 απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ)  αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής (ΦΕΚ 323Β’)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της διασταύρωσης των στοιχείων των δικαιούχων ελαιοπαραγωγών με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο αριθμός των δικαιούχων παραγωγών ανέρχεται σε 28.987.

Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός της ειδικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 10 εκατ. €.

Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης του ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών είναι οι γεωργοί, οι οποίοι καλλιεργούν και παράγουν ελαιοκομικά προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) που τηρούν τους αναγκαίους όρους που αναφέρονται στους Κανονισμούς 510/2006 του Συμβουλίου και 1898/2006 της Επιτροπής για την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τις ακόλουθες πρόσθετες ποιοτικές υποχρεώσεις:
α) των αρχών της ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο AGRO 2.1 και AGRO 2.2 του AGROCERT ΟΠΕΓΕΠ ή
β) των αρχών της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ