Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

Αγρότες και συνεταιρισμοί ζητούν μια άμεση και καλή συμφωνία για την ΚΑΠ 
Την εξασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τον αγροδιατροφικό τομέα ζητούν αγρότες και αγροτικοί συνεταιρισμοί από όλη την Ε.Ε., με κοινή διακήρυξή τους που υπέγραψαν στο Λουξεμβούργο την Δευτέρα 24 Ιουνίου, με αφορμή την εκκίνηση διήμερης συνεδρίασης του Συμβουλίου των υπουργών Γεωργίας για την οριστική συμφωνία σχετικά με την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014 – 2020.
Στην συνεδρίαση, που συνεχίζεται σήμερα Τρίτη 25 Ιουνίου, συμμετέχουν και εκπρόσωποι του ευρωκοινοβουλίου που έχει την ευθύνη της συναπόφασης για το θέμα, και οι εκπρόσωποι των αγροτών επέδωσαν στους διαπραγματευτές ένα «κιτ επιβίωσης» γεμάτο με υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκά προϊόντα προκειμένου να έχουν την απαιτούμενη ενέργεια για την επίτευξη μιας καλής συμφωνίας για την ΚΑΠ, αλλά και για να τους θυμίσουν τα ήδη γνωστά υψηλής ποιότητας προϊόντα που παράγουν οι ευρωπαίοι αγρότες και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, γεγονός για το οποίο θα πρέπει να φροντίσουν να συνεχιστεί και στο μέλλον.
 
Σημειώνεται πως ανάλογες δράσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε όλη την Ευρώπη, ενώ οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca παρέδωσαν το κείμενο της διακήρυξης στον προεδρεύοντα του Συμβουλίου Ιρλανδό υπουργό γεωργίας, κ. Simon Coveney, το οποίο έχει ως εξής:
 
Διακήρυξη των Ευρωπαίων Γεωργών και των Γεωργικών Συνεταιρισμών
 
Οι ευρωπαίοι γεωργοί και των γεωργικοί συνεταιρισμοί ζητούν από το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επίτευξη μιας καλής απόφασης για το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, κατά την διάρκεια της συνάντησής τους από τις 24 έως τις 26 Ιουνίου 2013 στο Λουξεμβούργο.

Η ευρωπαϊκή γεωργία παρέχει τεράστια οφέλη για τους ευρωπαίους πολίτες:
• σταθερότητα και την απασχόληση για 26 εκατομμύρια ανθρώπους που εργάζονται σε αγροκτήματα και περισσότερα εκατομμύρια που εργάζονται σε συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τη γεωργία
• ασφαλή και σταθερή προμήθεια τροφίμων που πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα στον κόσμο για την ασφάλεια, την καλή μεταχείριση των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος
• μια ελκυστική ύπαιθρο και ζωντανές αγροτικές περιοχές.

Οι δυνάμεις της αγοράς από μόνες τους δεν εγγυώνται αυτά τα οφέλη. Αυτός είναι ο ρόλος της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Η γεωργία διαδραματίζει στρατηγικό ρόλο στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΚΑΠ υπάρχει για να διασφαλιστεί ότι οι γεωργοί μπορούν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πολιτών. Αλλά υπάρχει, επίσης, για να εξασφαλίσει ότι οι αγρότες θα έχουν τα μέσα για να το πράξουν. Οι αγρότες πρέπει να είναι σε θέση να βασίζονται σε μια ισχυρή ΚΑΠ.

Σήμερα οι αγρότες και οι συνεταιρισμοί τους αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις. Η παγκόσμια ζήτηση τροφίμων συναρτάται με την αύξηση της παραγωγής αλλά απειλείται από την αύξηση των πιέσεων στο έδαφος και το νερό, καθώς και την αλλαγή του κλίματος και την αστάθεια της αγοράς. Επιπλέον, η αύξηση της συγκέντρωσης μεταξύ των καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων συμπιέζει τα εισοδήματα των γεωργών. Σε απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις, χρειαζόμαστε πιο ευέλικτα μέτρα πρασινίσματος, που θα εξασφαλίζουν ότι δεν θα τεθούν γαίες εκτός παραγωγής. Είναι επίσης σημαντικό η μελλοντική ΚΑΠ να ενισχύσει το ρόλο των συνεταιρισμών και των οργανώσεων παραγωγών στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων.

Χρειαζόμαστε μια ισχυρή ΚΑΠ περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Χρειαζόμαστε μια ανανεωμένη ΚΑΠ που θα αντιμετωπίζει τις νέες προκλήσεις και την χρειαζόμαστε τώρα.

Δεν θέλουμε μια συμφωνία με οποιοδήποτε τίμημα, αλλά, μετά από τρία χρόνια συζητήσεων, πιστεύουμε ότι είναι πλέον ορατή μια καλή συμφωνία που θα καλύπτει όλες τις πτυχές της ΚΑΠ.

Καλούμε το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσουν τέλος στη σημερινή επιζήμια κατάσταση αβεβαιότητας και να καταλήξουν σε συνολική συμφωνία σχετικά με το μέλλον της ΚΑΠ πριν από το τέλος του Ιουνίου 2013.
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ