Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013

Περιβάλλον, νέοι αγρότες και οργανώσεις παραγωγών: οι κερδισμένοι της νέας ΚΑΠ


 
 
 
 
 
 
 
Περισσότερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, υποχρεωτική ενίσχυση προς τους νέους αγρότες σε όλα τα κράτη μέλη, ισχυρές οργανώσεις αγροτών και η μείωση της γραφειοκρατίας στην διάθεση των κοινοτικών κονδυλίων. Αυτές είναι τα βασικά σημεία της συμφωνίας σχετικά με την Κοινή Αγροτική Πολιτική που επετεύχθη την Τετάρτη 26 Ιουνίου, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο υπουργών Γεωργίαςκαι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενώ εκκρεμούν αποφάσεις για το ανώτατο όριο των άμεσων ενισχύσεων στις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις και για την κατανομή των πόρων μεταξύ των γεωργών.
Η πολιτική συμφωνία επί των μεταρρυθμίσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, έρχεται μετά από τρεις μήνες εντατικών διαπραγματεύσεων, αλλά εξακολουθεί να εξαρτάται από την τελική συμφωνία για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020.

«Η πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα είναι μια νίκη τόσο για τους γεωργούς της ΕΕ όσο και για τους καταναλωτές. Αυτή είναι η πρώτη φορά που το Ευρωκοινοβούλιο έχει ασχοληθεί με τη μεταρρύθμιση της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ ως πλήρης συν-νομοθέτης και αποδείξαμε ότι είμαστε απολύτως ικανοί να κάνουμε τη δουλειά. Καταφέραμε να βελτιώσουμε τις προτάσεις, ενώ υπερασπιστήκαμε την εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Paolo De Castro (Σοσιαλιστές, Iταλία) την Τετάρτη

«Η ΚΑΠ του μέλλοντος θα είναι ριζικά διαφορετική, αποδεσμευμένη από την κουλτούρα εξάρτησης από το παρελθόν. Έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης. Τα θέματα  που σχετίζονται με κονδύλια παραμένουν ανοικτά, αλλά θα οριστικοποιηθούν μόλις υπάρξουν νέα για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ», δήλωσε ο Luis Manuel Capoulas Santos (Σοσιαλιστές, Πορτογαλία), εισηγητής για τις άμεσες ενισχύσεις και την αγροτική ανάπτυξη.
 
Ευρωπαϊκά κονδύλια μόνο για τους ενεργούς αγρότες
 
Για να εξασφαλιστεί ότι οι άμεσες ενισχύσεις πηγαίνουν μόνο σε ενεργούς γεωργούς, οι ευρωβουλευτές έπεισαν το Συμβούλιο να καταρτίσει μαύρη λίστα φορέων, όπως αεροδρόμια ή αθλητικά σωματεία, που πρέπει να αποκλείονται αυτομάτως από την κοινοτική χρηματοδότηση, εκτός αν αποδεικνύουν ότι η γεωργία συμβάλλει σε σημαντικό μερίδιο του εισοδήματός τους.
 
Πιο πράσινη γεωργική πολιτική για όλους
 
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το 30% των προϋπολογισμών των κρατών μελών για τις άμεσες πληρωμές μπορούν να δαπανηθούν μόνο εάν τα υποχρεωτικά μέτρα πρασινίσματος πραγματοποιούνται. Ωστόσο, τα μέτρα θα εφαρμοστούν σταδιακά και θα συνδέεται με το μέγεθος της εκμετάλλευσης. Τα τρία βασικά μέτρα είναι η διαφοροποίηση των καλλιεργειών, η διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων και η δημιουργία «οικολογικά εστιασμένων περιοχών».

Για να δώσουν μια επιπλέον ώθηση στην πράσινη προσπάθεια, οι διαπραγματευτές του Ευρωκοινοβουλίου κέρδισαν μια συμφωνία για διάθεση του 30% των συνολικών δαπανών για την ανάπτυξη της υπαίθρου για δράσεις για το περιβάλλον.
 
Αποφυγή διπλής χρηματοδότησης
 
Στο πλαίσιο της συμφωνίας η «διπλή χρηματοδότηση», δηλαδή να πληρώνονται οι αγρότες για την διπλή παράδοση του ίδιου συνόλου περιβαλλοντικών οφελών, είναι σε αχρηστία. Επιπλέον, οι γεωργοί οι οποίοι δεν εφαρμόζουν υποχρεωτικά μέτρα πρασινίσματος θα αντιμετωπίσουν πρόσθετες κυρώσεις στις επιδοτήσεις τους.

«Πρέπει να επιτρέψουμε στους αγρότες να εξοικειωθούν με τους νέους κανόνες, πριν αρχίσουμε την εφαρμογή τυχόν κυρώσεων. Δεν είναι δίκαιο να τους τιμωρήσουμε από την αρχή. Ως εκ τούτου, δεν θα επιβάλλονται κυρώσεις κατά τα πρώτα δύο χρόνια μετά την ισχύ της νέας ΚΑΠ. Κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους, η ποινή του 20% θα ισχύει και ένα χρόνο μετά θα αυξηθεί στο 25%», δήλωσε ο Giovanni La Via (ΕΛΚ, Iταλία), εισηγητής για τη ρύθμιση της χρηματοδότησης, τη διαχείριση και την παρακολούθηση.
 
Νέοι και μικροί αγρότες
 
Για την προσέλκυση περισσότερων νέων ανθρώπων στην γεωργία, το Ευρωκοινοβούλιο επέμεινε σε υποχρεωτικό, σε επίπεδο ΕΕ, σύστημα που θα δώσει σε αγρότες κάτω των 41 ετών ένα επιπλέον 25% σε πρόσθετες συμπληρωματικές πληρωμές για τα πρώτα 25 - 90 εκτάριά τους. Οι μικροί αγρότες θα μπορούν επίσης να πάρουν περισσότερα χρήματα, αν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να συστήσουν ένα ειδικό καθεστώς για αυτούς.
 
Ισχυρότεροι αγρότες για καλύτερη αντιμετώπιση κρίσεων
 
Οι ευρωβουλευτές επέμειναν διάρκεια των διαπραγματεύσεων ότι θα πρέπει να δοθούν νέα εργαλεία στις οργανώσεις των αγροτών για να βοηθήσουν τους γεωργούς να αντιμετωπίσουν την αστάθεια της αγοράς και να ενισχύσουν τη θέσης τους σε διαπραγματεύσεις για τις τιμές. Οι κοινοτικοί κανόνες ανταγωνισμού που εφαρμόζονται στον γεωργικό τομέα πρέπει να γίνουν σαφέστεροι και να εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Πρόσθετα εργαλεία για την ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των αγροτών, αλλά και για την πρόβλεψη και τη διαχείριση των κρίσεων, είναι αναγκαία λόγω του ασθενέστερου ρόλου που διαδραματίζουν οι δημόσιες αρχές στην αγορά γεωργικών προϊόντων της Ε.Ε.. Αυτό ήταν ένας βασικός στόχος του Ευρωκοινοβουλίου και έχει εκπληρωθεί σε μεγάλο βαθμό», δήλωσε ο Michel Dantin (ΕΛΚ, Γαλλία), εισηγητής για την ρύθμιση της κοινής οργάνωση της αγοράς.

Το Ευρωκοινοβούλιο εξασφάλισε επιλογή για τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα νομικό πλαίσιο για τις συμβατικές σχέσεις που διέπουν την παράδοση των γεωργικών προϊόντων από τους αγρότες ή τους μεταποιητές. Θα μπορούν, επίσης, να επιλέξουν τη δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης της εφοδιαστικής για τυροκομικά ή προϊόντα ζαμπόν καταχωρημένα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξης (ΠΓΕ) για να βελτιώσουν την ποιότητά τους. Οι οργανώσεις των αγροτών σε τομείς όπως το ελαιόλαδο, το βόειο κρέας, το γάλα, τα δημητριακά και οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται τις συμβάσεις προμηθειών για λογαριασμό των μελών τους.
 
Ποσοστώσεις ζάχαρης, φυτεύσεις αμπέλων και γάλα
 
Οι ποσοστώσεις ζάχαρης, θα πρέπει να επεκταθεί και σε Σεπτέμβριο του 2017, αντί λήγουν το 2015, όπως είχε αρχικά προταθεί. Επίσης, το Κοινοβούλιο κατόρθωσε να διατηρήσει την τρέχουσα φυτεύσεις αμπέλου καθεστώς μέχρι το 2030.

«Χαιρετίζω τη συμφωνία για τη ζάχαρη και το κρασί, αλλά λυπάμαι που τα άλλα θεσμικά όργανα δεν ήταν σε θέση να συμφωνήσουν για τη λήψη περαιτέρω μέτρων που θα βοηθήσουν τον γαλακτοκομικό τομέα, μετά το σημερινό σύστημα των ποσοστώσεων πουλήγει το 2015. Παρ 'όλα αυτά, προσβλέπω στη συνέχιση αυτής της συζήτησης κατά τη διάρκεια της διάσκεψης που οργανώθηκε από την Ευρ. Επιτροπή τον Σεπτέμβριο για το σκοπό αυτό», είπε ο κ. Dantin.
 
Εκκρεμή ζητήματα
 
Τα υπόλοιπα θέματα, στα οποία η ιρλανδική Προεδρία της Ε.Ε. δεν ήταν πρόθυμη να διαπραγματευτεί, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020. Περιλαμβάνουν όρια  για τις άμεσες ενισχύσεις σε μεγάλες εκμεταλλεύσεις, τη διανομή κονδυλίων της ΕΕ πιο δίκαια μεταξύ των αγροτών στα διάφορα κράτη μέλη και τη μεταφορά χρημάτων προς και από τους εθνικούς προϋπολογισμούς για τις άμεσες ενισχύσεις στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.
 
Τα επόμενα βήματα
 
Η Επιτροπή Γεωργίας θα ψηφίσει για το πλήρες πακέτο των νέων κανονισμών της ΚΑΠ μόλις ολοκληρωθούν οι μακροπρόθεσμες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.. Το πακέτο θα πρέπει να εγκριθεί τόσο από την Επιτροπή και την ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, πριν να μπορέσει να υποβληθεί στο Συμβούλιο, το οποίο πρέπει επίσης να εγκρίνει τα συμφωνηθέντα κείμενα για να μπορέσουν να τεθούν σε ισχύ.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ