Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 9 Μαΐου 2013

Οι Copa-Cogeca χαιρετίζουν την απλούστευση των κανόνων για ασφαλή τρόφιμα

Οι Copa-Cogeca χαιρετίζουν την απλούστευση των κανόνων για ασφαλή τρόφιμα

Οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις αντιδρώντας στην νέα δέσμη μέτρων για την ενίσχυση της υγείας των ζώων και των φυτών, καθώς και της ασφάλειας της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων, που έδωσε στην δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Δευτέρα 6 Μαΐου, χαιρέτησαν κυρίως την απλούστευση των σχετικών κανονισμών, καθώς και την μείωσή τους από σχεδόν 70 νομοθετικά κομμάτια σε μόλις 5.
Επί του θέματος, ο Γενικός Γραμματέας των δύο οργανώσεων, κ. Pekka Pesonen, επισήμανε σχετικά «Έχουμε ζητήσει από καιρό την απλούστευση του κοινοτικού νομοθετικού πλαισίου για την υγεία των ζώων, των φυτών, των σπόρων και του πολλαπλασιαστικού υλικού, προκειμένου να διασφαλιστεί πιο αποτελεσματικότερος έλεγχος και στρατηγικές εξάλειψης των κινδύνων. Η κίνηση αυτή θα μειώσει ουσιαστικά τη γραφειοκρατία, τις δαπανηρές υποχρεώσεις και τις διοικητικές επιβαρύνσεις για τους αγρότες και τη βιομηχανία».

Και συνέχισε «Στον απόηχο της πρόσφατης απάτης σχετικά με την ανάμιξη κρέατος αλόγου με προϊόντα του βοείου κρέατος, είμαι ευτυχής που βλέπω ότι οι ποινές και οι κυρώσεις θα ενταθούν».

Επίσης, ο πρόεδρος της ομάδα εργασίας των Copa-Cogeca για τους σπόρους, τόνισε: «Πιστεύουμε ότι μια ολιστική προσέγγιση είναι απαραίτητη για την πρόληψη των κινδύνων και για την εξασφάλιση της ποιότητας των σπόρων, των φυτών και των ζώων στην Ευρώπη. Οι ασθένειες και τα παράσιτα δεν γνωρίζουν σύνορα και αναλογικά μέτρα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή, και για εξειδικευμένες αγορές».

Με την σειρά του ο πρόεδρος της ομάδα εργασίας για φυτοϋγειονομικά θέματα, κ. Luc Peeters, δήλωσε: «Πιστεύουμε επίσης ότι ένα εύρωστο δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή χωρίς καθυστέρηση, για να εξασφαλιστεί ότι τα εργαλεία της πολιτικής μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά, προκειμένου να παρέχονται σαφή κίνητρα στους επιχειρηματίες , συμπεριλαμβανομένων των γεωργών και των γεωργικών συνεταιρισμών, για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τον έλεγχο των κινδύνων σε πολύ πρώιμο στάδιο».

τέλος, ο πρόεδρος της ομάδα εργασίας για την υγεία των ζώων και την καλή διαβίωση των ζώων, κ. Per Olsen, δήλωσε: «Η προσοχή εξακολουθεί να είναι απαραίτητη ώστε να μην έχουμε πολλές λεπτομέρειες ακόμη να τεθούν σε ισχύ και να αναπτυχθούν σε ένα δεύτερο γύρο της νομοθεσίας ως μέρος των εφαρμοστικών ή κατ 'εξουσιοδότηση πράξεων. Ενθαρρύνουμε, συνεπώς, την Ευρ. Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν πλήρως από νωρίς σε αυτή τη διαδικασία».

Ο κ. Per Olsen κατέληξε λέγοντας ότι όλοι πρέπει να συμμετέχουν στη διατήρηση της Ευρώπης ασφαλούς και απαλλαγμένης από κινδύνους. «Ο καθένας παίζει τον ρόλο του, χρειάζεται συνεργασία ιδιωτικών φορέων, αρμοδίων αρχών, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου και του ευρύτερου κοινού. Οδεύουμε προς μια δυναμική νομοθετική διαδικασία που θα δώσει στην Ευρώπη τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά στις νέες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Αυτό θα βοηθήσει να κρατηθεί ασφαλής η εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, διευκολύνοντας ταυτόχρονα το εσωτερικό εμπόριο και τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες».

Το εν λόγω νομοθετικό πακέτο κυκλοφόρησε την ίδια στιγμή που οι Copa-Cogeca συζητούσαν το θέμα σε διήμερο συνέδριο που διοργάνωσαν σε συνεργασία με την Ιρλανδική Προεδρία της Ε.Ε., στο οποίο συμμετείχαν πάνω από 150 ενδιαφερόμενοι από φορείς και ινστιτούτα των καρτών μελών και της Ε.Ε.. Τα συμπεράσματα και πιο λεπτομερείς απόψεις σχετικά με το πακέτο αναμένεται να δοθούν σύντομα στην δημοσιότητα.
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ