Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

Ανακοινώθηκε το πολυνομοσχέδιο του υπ Οικονομικών

Ανακοινώθηκε το πολυνομοσχέδιο του υπ Οικονομικών

Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών το τελικό κείμενο του πολυνομοσχεδίου που οδεύει προς τη Βουλή με στόχο την ψήφιση με τη μορφή του κατεπείγοντος για να εκταμιευτούν τα 8,8 δισ. ευρώ της επόμενης δόσης.
Το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει όλα τα προαπαιτούμενα, μεταξύ των οποίων, οι ρυθμίσεις για τα χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, το νέο χαράτσι για το 2013, οι απολύσεις στο δημόσιο και ο νέος τρόπος καταβολής του ΦΠΑ. Επίσης ορίζεται η απόλυση υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που απασχολούνται σε φορείς που καταργούνται.

Παράλληλα, έρχονται αλλαγές στο ΤΧΣ και δίδεται τέλος στα φορολογικά προνόμια ΟΛΠ και ΟΛΘ.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει σειρά από επαγγέλματα και κλάδους που "απελευθερώνονται". Μεταξύ αυτών, το bake off, οι πωλητές λαϊκών αγορών, οι πιστοποιημένοι εκτιμητές, οι λογιστές-φοροτεχνικοί, οι κρεοπώλες και οι έμποροι αγροτικών προϊόντων. Επίσης, γίνονται παρεμβάσεις στον τρόπο λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης και θεσπίζονται κανόνες διαφάνειας στις επαγγελματικές ενώσεις. Ακόμη υπάρχουν παρεμβάσεις στην εκπαίδευση που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αύξηση των ωρών διδασκαλίας ώστε να μειωθούν οι έκτακτοι.

Ξεχωριστά καταγράφονται ένα προς ένα, μια σειρά από επαγγέλματα που παραμένουν "κλειστά", στα οποία θα διατηρηθούν περιορισμοί για λόγους δημοσίου συμφέροντος (εμπόριο όπλων, εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, διυλιστήρια κλπ). Επίσης με ειδικό κεφάλαιο θεσπίζεται νέα κεντρική επιτροπή κρατικών ενισχύσεων, αλλά και διάταξη η οποία θα απαγορεύει να επιδοτηθούν εκ νέου όσοι χρωστούν και πρέπει να επιστρέψουν κρατικές ενισχύσεις.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και διατάξεις για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές συναλλαγές, αλλά και παρεμβάσεις στις ΑΠΕ. Θεσπίζεται επίσης εθνικός συντονιστής για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
Δημόσιο

Το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει την επίμαχη διάταξη με τους συμβασιούχους. Ωστόσο περιγράφει το καθεστώς υποχρεωτικών αποχωρήσεων.

Ορίζεται ότι δεν εφαρμόζεται το καθεστώς της διαθεσιμότητας σε περίπτωση κατάργησης θέσεων για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο δημόσιο τομέα. Όπως αναφέρεται, «σε περίπτωση κατάργησης θέσεων σε ΝΠΙΔ, προβλέπεται καταγγελία της σύμβασης εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.»

Αλλαγές στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Την ενδυνάμωση της διοίκησης του Ταμείου με δύο επιπλέον μέλη, τα οποία θα πρέπει να έχουν διεθνή εμπειρία (φωτογραφίζοντας ξένους), προβλέπουν οι ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου που αφορούν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Τα δύο αυτά μέλη θα είναι μη εκτελεστικά.

Διευκρινίζεται ότι το ΤΧΣ δεν εμπίπτει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Επίσης δίδονται διευκρινιστικές διατάξεις για θέματα προθεσμιών ειδοποίησης των μελών διοίκησης, αναπλήρωσης του Διευθύνοντος Συμβούλου σε περίπτωση απουσίας του, θέματα απαρτίας και λειτουργίας των οργάνων διοίκησης του Ταμείου και γενικότερα επιλύονται δυσλειτουργίες προσκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη εσωτερική λειτουργία του ΤΧΣ.

Οι υποχρεώσεις αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων και πίστεως επεκτείνονται και στους εκπροσώπους του Ταμείου στα διοικητικά συμβούλια των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Τέρμα στα φορολογικά προνόμια ΟΛΠ και ΟΛΘ

Με το νομοσχέδιο καταργούνται τα φορολογικά προνόμια που απολαμβάνουν οι εταιρείες ΟΛΠ και ΟΛΘ καθώς κρίθηκε ότι αποτελούν κρατική ενίσχυση και επιβάλλεται η κατάργησή τους λόγω της διαδικασίας αποκρατικοποίησης.

Επίσης καθίσταται επιτρεπτή η ανάληψη, από τον ανάδοχο της σύμβασης αξιοποίησης, οφειλών της Εγνατίας Οδού Α.Ε. από δανειακές συμβάσεις που είχε συνάψει με πιστωτικά ιδρύματα και για την εξασφάλιση των οποίων είχαν συσταθεί εμπράγματα δικαιώματα επί του δικαιώματος εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού.

Απελευθερώνεται το bake off

Στο νομοσχέδιο εντάσσεται διάταξη, με την οποία αίρονται οι υπάρχοντες περιορισμοί (επιφανείας, αποστάσεων κλπ.) και προβλέπεται ότι πρατήριο άρτου μπορεί να ιδρυθεί σε όλα τα καταστήματα τροφίμων και ποτών με τις συγκεκριμένες εξαιρέσεις που προβλέπονται στη διάταξη και στηρίζονται σε λόγους προστασίας των καταναλωτών.

Επίσης αλλάζουν οι όροι χορήγησης και διατήρησης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, οι οποίες σήμερα χορηγούνται με συγκεκριμένα κριτήρια σε ανέργους και αδύναμες οικονομικά κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού (άτομα με αναπηρία, πολύτεκνοι κτλ). Με την προτεινόμενη διάταξη, προβλέπεται ότι οι επαγγελματικές άδειες λήγουν κάθε τρία χρόνια και με την λήξη των τριών ετών ακολουθεί διαδικασία ανανέωσης, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του δικαιούχου οι προϋποθέσεις του νόμου, σε αντίθετη δε περίπτωση η άδεια παύει να ισχύει.

Δείτε το πλήρες κείμενο του πολυνομοσχεδίου εδώ:

Δείτε την αιτιολογική έκθεση εδώ:

Δείτε την έκθεση συνεπειών και ρυθμίσεων εδώ:

Δείτε τις καταργούμενες ή τροποποιούμενες διατάξεις εδώ:
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ