Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

ΚΑΠ και πολυετής προϋπολογισμός της Ε.Ε. στο επίκεντρο της ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου

ΚΑΠ και πολυετής προϋπολογισμός της Ε.Ε. στο επίκεντρο της ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου


Η αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής καθώς και ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2014-2020 κυριαρχούν στο πρόγραμμα της ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία ξεκινά σήμερα Δευτέρα 11 Μαρτίου και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 14 στο Στρασβούργο.
Αναλυτικότερα, η στάση του Ευρωκοινοβουλίου ενόψει των διαπραγματεύσεων με την Ιρλανδική Προεδρία της ΕΕ για τον πολυετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος αφορά την περίοδο 2014-2020 και συναρτώνται άμεσα από αυτόν και τα αντίστοιχα κονδύλια της νέας ΚΑΠ, θα καθοριστεί μέσω ενός ψηφίσματος την Τετάρτη.

Σημειώνεται πως η τελική υιοθέτηση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού χρειάζεται τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωκοινοβουλίου. Την Τετάρτη, το Ευρωκοινοβούλιο θα ψηφίσει επίσης επί των γενικών κατευθυντήριων γραμμών για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2014.
 
Ο προϋπολογισμός του 2014 αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη ετήσια δόση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), και συνεπώς το ΠΔΠ και οι κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό για το 2014 είναι δύο ζητήματα αναπόφευκτα συνδεδεμένα.
 
Και τα δύο ψηφίσματα θα αναδείξουν το αυξανόμενο πρόβλημα των πιστώσεων πληρωμών τα επίπεδα των οποίων έχουν τεθεί πολύ χαμηλά για να καλύψουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις που ήδη οφείλονται στο πλαίσιο των υφιστάμενων συμβάσεων.
 
Εάν το ζήτημα του ελλείμματος στις πληρωμές δεν αντιμετωπιστεί, οι πιέσεις στους προϋπολογισμούς του 2013, 2014 και στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα αυξηθούν. Πέρυσι, παρουσιάστηκε σημαντικό πρόβλημα ανεπάρκειας κεφαλαίων για πολλά σημαντικά ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το Erasmus, το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οι ευρωβουλευτές θέλουν να αποφύγουν την επανάληψη αυτού του φαινομένου.
 
Το Ευρωκοινοβούλιο θα τονίσει την ανάγκη να διασφαλισθεί η ευελιξία του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου προκειμένου να βελτιστοποιείται η χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων. Οι ευρωβουλευτές θα ζητήσουν επίσης την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, έτσι ώστε να δοθεί στο νεοεκλεγέν Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή η δυνατότητα να προσαρμόσουν τους προϋπολογισμούς που θα κληρονομήσουν από τους σημερινούς νομοθέτες. Το Ευρωκοινοβούλιο θα υποστηρίξει ακόμη την εφαρμογή ενός συστήματος πραγματικών ιδίων πόρων για τη χρηματοδότηση του κοινοτικού προϋπολογισμού.
 
Τέλος, θα ζητήσει όλες οι δαπάνες της ΕΕ να χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, και όχι ξεχωριστά.
 
Για το θέμα αναμένεται να δοθεί σχετική συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, 13 Μαρτίου, στις 16:00 τοπική ώρα Γαλλίας.
 
Άμεσες ενισχύσεις σε επαγγελματίες αγρότες

Όσον αφορά την αναθεώρηση της ΚΑΠ το Ευρωκοινοβούλιο θα επιχειρήσει να διασφαλίσει τη σταθερή παροχή τροφίμων υψηλής ποιότητας στους Ευρωπαίους καταναλωτές, επιμένοντας παράλληλα στην καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος κατά την συζήτηση του θέματος την Τρίτη 12 Μαρτίου, η οποία θα ολοκληρωθεί με ψηφοφορία την Τετάρτη 13 τεσσάρων απαραίτητων νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση της αγροτικής πολιτικής της ΕΕ. Έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για τις διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη που αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη Μαρτίου.

Οι Ευρωβουλευτές θα απαιτήσουν οι απευθείας επιδοτήσεις να δίνονται αποκλειστικά σε ενεργούς αγρότες και όχι σε απλούς ιδιοκτήτες εκτάσεων γης που φιλοξενούν αεροδρόμια ή αθλητικές εγκαταστάσεις, αν δεν τις καλλιεργούν. Θα επιμείνουν επίσης στη δικαιότερη κατανομή των αγροτικών επιδοτήσεων εντός της ΕΕ και θα συζητήσουν την ενίσχυση της διαφάνειας, ώστε να φανεί ποιος επωφελείται από την αγροτική χρηματοδότηση της Ένωσης, χωρίς να επηρεάζονται από τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των αγροτών.

Οι νέοι αγρότες θα πρέπει να λαμβάνουν υψηλότερες επιδοτήσεις ώστε να συμβάλλουν στην αναγέννηση του τομέα, ενώ τα μεγάλα αγροκτήματα μπορεί να δουν τα δικά τους μερίδια να μοιράζονται σε δόσεις, αν η ολομέλεια του Κοινοβουλίου υποστηρίξει τις θέσεις της επιτροπής Γεωργίας.

Κάθε κράτος-μέλος θα πρέπει να λάβει νέα, υποχρεωτικά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που θα αντιστοιχούν στο 30% των απευθείας επιδοτήσεων. Από την άλλη, όμως, η επιτροπή αγροτικών προτείνει οι πρωτοβουλίες προς μία πιο πράσινη κατεύθυνση να είναι περισσότερο ευέλικτες, ώστε να ανταποκρίνονται στο μέγεθος του αγροκτήματος και στην επίδραση των περιβαλλοντικών μέτρων που έχει ήδη λάβει ο κάθε αγρότης.

Η πρόταση της επιτροπής Γεωργίας λέει μεταξύ άλλων πως θα πρέπει να δοθούν στις αγροτικές οργανώσεις νέα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να διαπραγματεύονται συμβόλαια εκ μέρους των μελών τους. Αυτή η εξέλιξη θα βοηθήσει τους αγρότες να αντιμετωπίσουν τη ρευστότητα της αγοράς και να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους θέση επί των τιμών. Το Κοινοβούλιο αναμένεται επίσης να ψηφίσει διατάξεις που θα παρατείνουν τις ποσοστώσεις ζάχαρης και θα επεκτείνουν τα δικαιώματα καλλιέργειας στον τομέα του κρασιού.

Μάλιστα, για το θέμα αυτό, σήμερα Δευτέρα 11 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου.


Θα πρέπει να σημειωθεί πως η τελική μορφή της νέα ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής θα αποφασιστεί για πρώτη φορά από κοινού από το Ευρωκοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) θα τεθεί σε ισχύ το 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:
 
 
 
 
 

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ