Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

Κ. Σκιαδάς: Η αλήθεια για τη δήλωση και φορολογία του αγροτικού εισοδήματος

Κ. Σκιαδάς: Η αλήθεια για τη δήλωση και φορολογία του αγροτικού εισοδήματος

Δεδομένου ότι σ’ αυτήν την κρίσιμη χρονική συγκυρία που βρίσκονται σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις των αγροτών, διατυπώνονται από τα Μέσα Ενημέρωσης του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, απόψεις που δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα, με βάση τις οποίες το αγροτικό εισόδημα δεν δηλώνεται στο σύνολό του και δεν καταβάλλονται οι προβλεπόμενοι φόροι από τους αγρότες, πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα, προς αποκατάσταση της αλήθειας επί του θέματος αυτού, συγκεκριμένα ισχύουν τα εξής:1)      Το αγροτικό εισόδημα (αγροτικό ΑΕΠ) υπολογίζεται μεσοσταθμικά περίπου στα 9,5 δις ευρώ.


2)      Αυτό επιμερίζεται σε ποσοστό 70% (φυτική παραγωγή και δάση) και 30% (κτηνοτροφία και αλιεία).
 
 
3)      Δεδομένου ότι ισχύουν μοναδικοί συντελεστές 12-20% για τη φυτική παραγωγή και 5-8% για την κτηνοτροφία, προκύπτουν οι ακόλουθοι υπολογισμοί με βάση τα μέγιστα ποσοστά 20% και 8%.
 
4)      9,5 δις ευρώ Χ 70% = 6,65 δις ευρώ
9,5 δις ευρώ Χ 30% = 2,85 δις ευρώ
6,65 δις ευρώ Χ 20% (φυτική παραγωγή) = 1,33 δις ευρώ
2,85 δις ευρώ Χ 8% (κτηνοτροφία) = 228 εκατ. ευρώ, δηλαδή σύνολο 1,558 δις ευρώ.
 

5)      Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ, το οικονομικό έτος 2011, δηλαδή τη χρήση του 2010 το συνολικό εισόδημα που δηλώθηκε ήταν 1,56 δις ευρώ και καταβλήθηκαν μόνο από κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 200 εκατ. ευρώ περίπου φόροι.


Το συμπέρασμα που προκύπτει και αντικατοπτρίζει την αλήθεια είναι ότι ενώ το ΥΠΟΙΚ από τα 9,5 δις ευρώ του αγροτικού ΑΕΠ, ανέμενε να δηλωθεί με βάση τους μοναδικούς συντελεστές φορολόγησης 1,558 δις, εντούτοις δηλώθηκαν 1,564 δις ευρώ, 6 εκατ. ευρώ δηλαδή παραπάνω, καταβλήθηκαν προβλεπόμενοι φόροι τόσο από κατά κύριο επάγγελμα αγρότες (200 εκατ. ευρώ), όσο και από τους ετεροεπαγγελματίες αγρότες, με αυξημένη μάλιστα φοροτεχνική επιβάρυνση.


Τέλος, όσον αφορά το θέμα της επιστροφής ΦΠΑ πρέπει να επισημανθεί ότι μέχρι τώρα δεν έχει υιοθετηθεί η πάγια πρόταση της ΠΑΣΕΓΕΣ για καθιέρωση ηλεκτρονικού τιμολογίου, που, α) θα αποκαταστήσει τα ποσοτικά και οικονομικά στοιχεία της παραγωγής στα πραγματικά δεδομένα και θα αποσοβήσει οποιοδήποτε ενδεχόμενο να καταβληθούν ως επιστροφή ποσά ΦΠΑ που δεν δικαιολογούνται, β) θα τιθασευτεί η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή και θ’ αντιμετωπιστεί το πολύ αρνητικό φαινόμενο για την εγχώρια παραγωγή και την εθνική οικονομία που έχει να κάνει με τις ελληνοποιήσεις εισαγόμενων προϊόντων, φυτικής και ζωικής προέλευσης, που πλήττουν δραματικά τόσο το εισόδημα των αγροτών όσο και των καταναλωτών.


Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ


Πίνακας 1 και Πίνακας 2 (σε μορφή PDF)

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ