Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

Σε χαμηλότερα επίπεδα παρέμειναν οι τιμές παραγωγού αγροτικών προϊόντων σε σχέση με το κόστος


 
Σε χαμηλότερα επίπεδα παρέμειναν οι τιμές παραγωγού αγροτικών προϊόντων καθ’ όλη την διάρκεια του 2012, σε σχέση με το κόστος παραγωγής, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.

Αναλυτικότερα, η εξέλιξη των δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία, με έτος βάσης το έτος 2005=100,0, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:
 
Ο Γενικός δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Δεκεμβρίου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2011, σημείωσε μείωση 4,2%, έναντι μείωσης 4,1%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2011 προς το 2010.
 
Ο Γενικός δείκτης Τιμών Εκροών κατά το μήνα Δεκέμβριο 2012, σε σύγκριση με το δείκτη του Νοεμβρίου 2012, σημείωσε μείωση 2,1%, έναντι μείωσης 7,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2011.
 
Ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2012 – Δεκεμβρίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2011 – Δεκεμβρίου 2011, παρουσίασε μείωση 5,1%, έναντι μείωσης 0,9%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.
 
Ο Γενικός δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του μηνός Δεκεμβρίου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2011, σημείωσε αύξηση 2,7%, έναντι αύξησης 5,5%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2011 προς το 2010.
 
Ο Γενικός δείκτης Τιμών Εισροών κατά το μήνα Δεκέμβριο 2012, σε σύγκριση με το δείκτη του Νοεμβρίου 2012, σημείωσε μείωση 0,1%, έναντι μείωσης 0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2011.
 
Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2012 – Δεκεμβρίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2011 – Δεκεμβρίου 2011, παρουσίασε αύξηση 2,6%, έναντι αύξησης 8,8%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.
 

ΠΗΓΗ :ΠΑΣΕΓΕΣ