Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

Έγινε το πρώτο βήμα για τις de minimis ενισχύσεις των κτηνοτρόφων
«Ποδαρικό» για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας των κτηνοτρόφων, που έχει εξαγγείλει από τον προηγούμενο Σεπτέμβρη το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έγινε την 2η ημέρα του 2013 με την δημοσίευση του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου. Ενώ πλέον εκκρεμεί η έκδοση των λεπτομερειών εφαρμογής του και o καθορισμός της διαδικασία κατανομής των ενισχύσεων.
Πρόκειται για την με αριθμό 4936/130806 Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3452/Β/27 – 12 – 2012, η οποία τίθεται σε ισχύ από τις 2 Ιανουαρίου 2013 και θεσπίζει το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιογια την χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν. (ΕΚ)1535/2007 και καλύπτει ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, οι οποίες μπορούν να ανέλθουν μέχρι του ύψους των 75.382.500 ευρώ για την περίοδο τριών ετών.
 
Όσον αφορά τις ενισχύσεις του πρώτου έτους, δηλαδή του 2012, αυτές ανέρχονται μέχρι του ποσού των 25.000.000 ευρώ και θα καταβληθούν εντός του 2013.
 
Όπως σημειώνεται στην εν λόγω ΚΥΑ, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που δύναται να χορηγηθεί στον ίδιο δικαιούχο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.500 ευρώ σε περίοδο τριών οικονομικών ετών υπολογιζόμενη σε κυλιόμενη βάση.
 
Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, όπως αναφέρει η ΚΥΑ, στα πλαίσια του Καν.(ΕΚ)1535/2007 εντάσσονται οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται στους δικαιούχους, εκτός των παρακάτω περιπτώσεων:
  • ενισχύσεις των οποίων το ποσό καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά
  • ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εξαγωγές, δηλαδή τις ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με την λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες σχετικές με την εξαγωγική δραστηριότητα
  • ενισχύσεις που χορηγούνται υπό τον όρο της χρησιμοποίησης εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγομένων.
  • ενισχύσεις που χορηγούνται σε προβληματικές επιχειρήσεις.
 

Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.grΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ