Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Από τις 4 Φεβρουαρίου οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων

Από τις 4 Φεβρουαρίου οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων

Η Ε.Α.Σ. Τρικάλων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι υποβολή αίτησης μεταβίβασης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2013 θα ξεκινήσει στις 4 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί ως τις 2 Απριλίου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η έναρξη λειτουργίας του συστήματος για την υποβολή της Αίτησης Μεταβίβασης θα είναι δυνατή από 04/02/2013 μέχρι και 02/04/2013. Μόνο για τους θανάτους εντός του 2013 η προθεσμία είναι έως και 15/05/2013.
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι απαιτείται για τη διεκπεραίωση της  διαδικασίας, θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής για κάθε συμβαλλόμενο χωριστά από αρμόδια αρχή (ΚΕΠ κ.α.).
 
Στις περιπτώσεις ταυτόχρονης μεταβίβασης υποχρεωτική καταχώριση πραγματοποιείται μόνο για την πρώτη αίτηση μεταβίβασης, ενώ για τη δεύτερη αίτηση μεταβίβασης δεν απαιτείται η ηλεκτρονική καταχώριση.
 
Οι αποδέκτες μεταβίβασης ειδικών δικαιωμάτων 2013 (εκτός των περιπτώσεων κληρονομιάς) απαιτείται να ενεργοποιούν αντίστοιχο αριθμό εκτατικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης με τον αριθμό ειδικών δικαιωμάτων που τους μεταβιβάζονται.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κεντρικά γραφεία της Ε.Α.Σ. Τρικάλων (Ιουλίετας Αδάμ  13) και ειδικότερα στο αρμόδιο Τμήμα Συνεταιρισμών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 24310-22911.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ